Rzeczpospolita Polska

Konferencja naukowa „ZOONOZY-ONE HEALTH”

Zakład Chorób Zakaźnych i Administracji Weterynaryjnej Katedry Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy,
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych,
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby oraz Nabytych Niedoborów Odpornościowych
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu


zapraszają na konferencję naukową

„ZOONOZY-ONE HEALTH”


20 października 2018
Ponadregionalne Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
51-250 Wrocław, ul. Pawłowicka 87/89

 


 

plik PDF Program konferencji plik PDF, 412.87 KB
2018-07-19 12:47
plik PDF Karta zgłoszenia uczestnictwa plik PDF, 439.15 KB
2018-07-19 12:47