Rzeczpospolita Polska

II Konferencja Naukowa „Etyka zawodowa lekarza weterynarii – perspektywa zmian”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Polskie Towarzystwo Nauk Weterynaryjnych Oddział we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Katedra Epizootiologii z Kliniką Ptaków i Zwierząt Egzotycznych
Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu

ZAPRASZAJĄ

II Konferencja Naukowa
„ETYKA ZAWODOWA LEKARZA WETERYNARII – PERSPEKTYWA ZMIAN”

17 listopada 2018


Program konferencji

10.00   Otwarcie konferencji
Sesja I
przewodniczący: dr n. wet. Robert Karczmarczyk
10.10‑10.50 mgr prawa, dr Piotr Listos Aspekty prawne orzekania kar wobec lekarzy weterynarii przez organy Izb Lekarsko-Weterynaryjnych.
10.50‑11.30 dr W. Hildebrand Odpowiedzialność zawodowa – zmiany na przestrzeni lat 1990-2018
    przerwa
11.50‑12.30 dr hab. H. Mamzer ,  prof. UWM Rola lekarza weterynarii w posthumanistycznym świecie
12.30‑13.10 dr Anna Zalesińska.  radca prawny Interpretacje zapisów Kodeksu Etyki Lekarza Weterynarii
    Obiad
Sesja II
przewodniczący: dr n. wet. mgr prawa Piotr Listos
14.00‑14.40 dr P. Pasieka Rozwiązywanie konfliktów moralnych w praktyce weterynaryjnej
14.40‑15.20 lek. wet. Piotr Waleński Najczęściej przekraczane zapisy KELW
15.20‑16.00  dr Robert Karczmarczyk Przyczyny przekraczania zawodowych norm etycznych
Dyskusja i zakończenie

Miejsce konferencji:

Ponadregionalne Centrum Kongresowe
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
ul. Pawłowicka 87/89
51-250 Wrocław

Patronat: Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna

Opłata konferencyjna:

150 PLN/osobę (udział w wykładach, drukowane materiały konferencyjne, obiad); dla studentów za symboliczne 10 PLN (wymagane zgłoszenie). Prosimy podać dane do wystawienia faktury VAT.

Wpłaty należy kierować na konto PTNW Oddział we Wrocławiu:


21 1020 5242 0000 2602 0180 5738

koniecznie z dopiskiem: ETYKA ZAWODOWA 2018

 

Zgłoszenia prosimy kierować drogą internetową (formularz dostępny na stronie wet.up.wroc.pl w zakładce „nauka – konferencje i wykłady naukowe”) oraz dilwet.pl i stronach branżowych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 listopada 2018 r.

Bliższe informacje: tel. 501 631 788

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr n. wet. Robert Karczmarczyk

dokument Word 2007 Karta zgłoszenia uczestnictwa dokument Word 2007, 86.19 KB
2018-10-24 13:16