Rzeczpospolita Polska

Konferencja „Rolnictwo wspierane społecznie – badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości”

rolnictwo_wspierane_spolecznie

Stowarzyszenie „Żywność dla przyszłości” i Biuro ds. rozwoju przedsiębiorczości i współpracy z gospodarką Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pt. „Rolnictwo wspierane społecznie – badanie szans rozwoju małych gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku w aspekcie produkcji żywności wysokiej jakości”.

Konferencja jest podsumowaniem projektu realizowanego w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w porozumieniu ze Stowarzyszeniem „Żywność dla przyszłości” i Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu.

Konferencja odbędzie się 18 października 2018r. o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.30) w AGRO obiekt hotelowy przy ul. Zwycięskiej 4 we Wrocławiu (przy Dolnośląskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu).

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną trzy bloki tematyczne:

  1. „Produkcja żywności wysokiej jakości” (upowszechnienie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności, innowacyjnych rozwiązań w produkcji żywności, a także kwestii prawnych dot. produkcji żywności);
  2. „Tworzenie sieci współpracy partnerskiej” (prezentacja sieci współpracy na linii rolnik – koordynator – konsument, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw);
  3. „Żywność a zdrowie” (upowszechnienie wiedzy w zakresie znaczenia żywności wysokiej jakości i jej wpływu na zdrowie konsumenta, a także znaczenia powiązań zdrowe środowisko naturalne – zdrowa żywność – zdrowy konsument).

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do wymiany poglądów, podjęcia współpracy na linii rolnik – koordynator sieci – konsument oraz do zapoznania się z usługami oferowanymi przez podmioty łączące rolników i konsumentów.

Serdecznie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na adres e-mail:


Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Instytucja odpowiedzialna za treść – Stowarzyszenie Żywność dla Przyszłości.


plik PDF Plakat i program konferencji plik PDF, 16.12 MB
2018-10-11 20:36