Rzeczpospolita Polska

Konferencja naukowa „Cielę to przyszła krowa”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Katedra Immunologii, Patofizjologii i Prewencji Weterynaryjnej
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
oraz Sekcja Neonatologii PTNW,
we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Bujatrycznym
oraz Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka

zapraszają lekarzy weterynarii i hodowców bydła
do udziału w konferencji naukowej

„Cielę to przyszła krowa"

Wrocław 7-8 grudnia 2018

Obrady w auli Jana Pawła II (Centrum Edukacyjne Uniwersytetu), pl. Grunwaldzki 24a


Plan konferencji

piątek, 07.12.2018
Aula Jana Pawła II, Centrum Naukowo-Konferencyjne
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
pl. Grunwaldzki 24a

9.30‑9.40 Powitanie Uczestników Konferencji
prof. dr hab. Krzysztof Kubiak, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej
Sesja I: Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt (część I)
Przewodniczący obrad: T. Stefaniak, P. Sobiech
9.40‑10.20 Zdrowe cielęta – dotychczasowe osiągnięcia, współczesne priorytety i perspektywy na przyszłość
dr John Mee (Teagasc, Irlandia)
10.30‑10.55 Nowe aspekty zapobiegania biegunkom u cieląt
dr Michał Bednarski (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
11.05‑11.35 Nowe aspekty chorób narządu oddechowego bydła
prof. Walter Baumgartner (Uniwersytet Weterynaryjny, Wiedeń, Austria)
11.45‑12.10 Przerwa na kawę
Sesja II: Czynniki wpływające na wzrost i rozwój cieląt (część II)
Przewodniczący obrad: Z. M. Kowalski, K. Lutnicki
12.10‑12.40 Wpływ wychowu cieląt na metabolizm, zdrowie i wydajność krów
dr Javier Martin-Toreso (Trouw Nutrition Calf & Beef Research Facility, Holandia)
12.45‑13.10 Ekonomiczne i hodowlane konsekwencje rodzenia się cieląt martwych
dr Paulina Jawor (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.20‑13.40 Profilaktyczne i lecznicze zastosowanie surowic odpornościowych nowej generacji. Alternatywa dla antybiotyków
lek. wet. Krzysztof Blicharski (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.50‑15.15 Przerwa obiadowa
Sesja III: Jałówka jako przyszła krowa mleczna
Przewodniczący obrad: R. Kupczyński, J. Twardoń
15.15‑15.40 Krytyczne punkty w odchowie jałówek
prof. Maciej Kowalski (Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
15.50‑16.20 Metabolizm energii w okresie przejściowym u krów mlecznych
prof. Harald Hammon (Dummerstorf, Niemcy)
16.30‑16.45 Promocja nowego elektrolitu doustnego dla cieląt
lek. wet. Monika Saturska (Scanvet, Gniezno)
16.45‑17.10 Pogoń za dużymi przyrostami masy ciała jałówek - czy to ma sens?
dr Paweł Górka ( Uniwersytet Rolniczy, Kraków)
17.20‑17.45 Przydatność stosowania różnych preparatów selenowych w okresie neonatalnym
prof. Przemysław Sobiech (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn)
17.55‑18.15 Przerwa na kawę
17.50‑19.00 Dyskusja okrągłego stołu „Jak uzyskać zdrowe i wysokowydajne krowy”
moderatorzy: Z. M. Kowalski, T. Stefaniak
20.00‑24.00 Bankiet – Restauracja „Inspiracja”, plac Solny 16 (koło Rynku)

sobota, 08.12.2018
Aula Jana Pawła II, Centrum Naukowo-Konferencyjne
pl. Grunwaldzki 24a

Sesja IV: Żywienie a zdrowie i produkcyjność cieląt i krów
Przewodniczący obrad: P. Górka, A. Rząsa
9.00‑9.25 Tłuszcze paszowe w okresie okołoporodowym i nie tylko
dr Zbigniew Lach (OHZ Osięciny)
9.35‑10.00 Wpływ schorzeń racic na wartość rzeźną i jakość wołowiny
prof. Robert Kupczyński (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
10.10‑10.35 Nowe perspektywy w immunoprofilaktyce swoistej zakażeń Mycoplasma bovis u cieląt
prof. Dariusz Bednarek (PIWet-PIB, Puławy)
10.45‑11.15 Przerwa na kawę
Sesja V: Ograniczenia i pułapki w wychowie cieląt i jałówek
Przewodniczący obrad: P. Jawor, G. Dejneka
11.15‑11.40 Wpływ niedoborów mineralnych na parametry koagulologiczne krów mlecznych
Beata Abramowicz, Ł. Kurek, A. Milczak, Krzysztof Lutnicki (Uniwersytet Przyrodniczy, Lublin)
11.50‑12.15 Czy każda jałówka może być matką?
dr Jakub Dejneka i wsp. (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
12.25‑12.50 Charakterystyka odporności cieląt do 6 miesiąca życia. Zagrożenia i możliwości wsparcia
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.00‑13.10 Podsumowanie i zakończenie Konferencji
prof. dr hab. Tadeusz Stefaniak (Uniwersytet Przyrodniczy, Wrocław)
13.10‑14.20 Obiad

Opłaty:

Koszt udziału w Konferencji, dla osób zarejestrowanych do dnia 15.11.2018 wynosi 320,- zł, dla osób zarejestrowanych w terminie późniejszym (od 16.11.2018 do 30.11.2018) 350,- zł. W przypadku doktorantów oraz członków Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego wpisowe wynosi 220,- zł. Opłata obejmuje udział w wykładach, przerwy konferencyjne, obiad w piątek i sobotę oraz materiały. Ostateczny termin rejestracji upływa 30.11.2018.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w uroczystym bankiecie proszone są o uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 70,- zł (liczba miejsc ograniczona, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia). Uroczysty bankiet odbędzie się restauracji Inspiracja zlokalizowanej na placu Solnym tuż obok Starego Rynku.

Studenci po okazaniu ważnej legitymacji studenckiej w rejestracji w dniu konferencji, zostają dopuszczeni do wykładów bezpłatnie (bez materiałów i udziału w obiadach). Nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja.

Wpłaty prosimy kierować na konto UP we Wrocławiu: 62 1020 5242 0000 2102 0029 2045, w tytule płatności proszę wpisać: konferencja nr D120/0020/18 + nazwisko uczestnika

Sposób zgłaszania udziału w konferencji:

  1. Możliwa jest jedynie rejestracja elektroniczna przez formularz umieszczony na stronie internetowej http://www.konferencjabujatrycznawroclaw.pl/
  2. Warunkiem potwierdzenia rejestracji jest uzyskanie potwierdzającego maila zwrotnego;

Brak wniesienia opłaty wpisowej do 30. listopada br. powoduje anulowanie rejestracji.

Więcej szczegółów pod adresem http://www.konferencjabujatrycznawroclaw.pl/

Zapraszam w imieniu Komitetu Organizacyjnego,
Prof. dr hab. n. wet. Tadeusz Stefaniak