Rzeczpospolita Polska

Konferencja nt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Logo NOT

KONFERENCJA NT. „ODPADY W GOSPODARCE OBIEGU ZAMKNIĘTEGO”

Dom Technika NOT we Wrocławiu
16 listopad 2018


Najważniejszym celem konferencji nt. „Odpady w gospodarce obiegu zamkniętego” jest promocja wśród mieszkańców Dolnego Śląska idei działań wg strategii GOZ, która jest regeneracyjnym systemem gospodarczym, w którym minimalizuje się zużycie surowców i wielkość odpadów oraz emisję i utratę energii poprzez tworzenie zamkniętej pętli procesów, w których odpady z jednych procesów technologicznych są wykorzystywane jako surowce w innych procesach, co maksymalnie zmniejsza ilość odpadów produkcyjnych. Gospodarka w obiegu zamkniętym ma coraz większy wpływ na innowacje technologiczne, w przetwarzaniu surowców wtórnych. Wiąże się to równocześnie z ochroną środowiska głównie poprzez zmniejszenie surowco i energochłonności procesów oraz zmniejszenie ilości odpadów wymagających zagospodarowania.

GOZ obejmuje także coraz popularniejszą tzw. sztukę z odzysku czyli tworzenie z produktów zużytych, niepotrzebnych, odpadowych nowych przedmiotów użytecznych np. mebli, biżuterii lub dzieł sztuki – obrazów, rzeźb. Zużyte przedmioty stają się inspiracją i tworzywem dla wielu artystów.

Konferencja adresowana jest do zainteresowanych instytucji (firm), a głównie mieszkańców województwa Dolnośląskiego i studentów Uczelni Wrocławskich.

Program:

I Panel
godz. 10.00 – 12.00

Prezentacja wyników promujących wdrażanie GOZ w zakresie tworzenia nowych proekologicznych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i systemowych oraz szeroka dyskusja. W panelu tym uczestniczyć będą specjaliści m. in. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Wydział Środowiska, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz dolnośląskich firm m. in.: Wrobud, Ekosystem, ZGO Gać Sp. z o. o.

Wystąpienia:

  • Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego
  • dr hab. inż . Agnieszka Nawirska-Olszańska – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr inż.Witold Pietrzak – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Paweł Mikulski – Wrobud

II Panel
godz. 12.30 – 14.00

Dotyczyć będzie artystycznego recyclingu. Celem tej części konferencji będzie poznanie trendów artystów, którzy sięgają po porzucone, zbędne przedmioty. Tym samym artyści zwracają uwagę na globalne problemy społeczne i przyczyniają się do budowania świadomości proekologicznej. Oprócz ekologicznego wymiaru recyclingu proces ten sprawia, że nieużywane przedmioty, często już niepotrzebne zyskują drugie życie i nabierają nowego znaczenia.

Dla każdego artysty/twórcy przewidziane będzie stoisko w Auli (Domu Technika NOT we Wrocławiu), gdzie każdy z nich będzie mógł zaprezentować swoje prace i podzielić się swoimi doświadczeniami z uczestnikami konferencji.

Reprezentanci artystycznego recyclingu, którzy wezmą udział w konferencji to m. in.: MiserArt, Jurek Kozieras, Macondo, Meblodzieło, Magdalena Horwat-All These Oldies.

Wejście do budynku NOT
Fot. Piotr Gorzelniany