Rzeczpospolita Polska

XXII Międzynarodowa konferencja naukowa „Okres międzyciążowy u bydła – trzy najważniejsze miesiące”

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna
Sekcja Fizjologii i Patologii Przeżuwaczy PTNW
oraz Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju


mają zaszczyt zaprosić na

XXII Międzynarodową konferencję naukową
„Okres międzyciążowy u bydła – trzy najważniejsze miesiące”


13-14 czerwca 2019 r.

Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju, ul. Parkowa 2

 


 

Konferencja poświęcona będzie ważnym zagadnieniom i procesom jakie przebiegają w organizmie krowy w okresie międzyciążowym. Czas ten decyduje o dalszej płodności i wydajności zwierząt. W odniesieniu dla krów o użytkowości mlecznej nabiera to szczególnego znaczenia, w kontekście osiąganych efektów ekonomicznych. Przewidziane są również warsztaty, dotyczące zastosowania najnowszych technik diagnostycznych oraz wspomaganego rozrodu u bydła.

Szczegółowy program podany zostanie w terminie późniejszym.

Informacje ukazywać się będą na stronie konferencji: www.specjalizacje-konferencja-polanica.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Prof. Jan Twardoń