Rzeczpospolita Polska

Wykłady „Skuteczność witryfikacji jako metody kriokonserwacji zarodków” oraz „Rozród głuszców w hodowli wolierowej”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
tbr        

Towarzystwo Biologii Rozrodu, oddział Wrocław

uprzejmie zaprasza

pracowników, doktorantów i studentów
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

na wykłady:


„Skuteczność witryfikacji
jako metody kriokonserwacji zarodków"


dr hab. Małgorzata Ochota
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

oraz


„Rozród głuszców (Tetrao urogallus L.)
w hodowli wolierowej"


dr hab. Artur Kowalczyk, prof. nadzw.
Instytut Hodowli Zwierząt,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Wykłady odbędą się 18 marca 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00
w sali nr 2 (parter) Katedry Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzkim 49.Z poważaniem,
Zarząd wrocławskiego oddziału TBR