Rzeczpospolita Polska

Spotkanie brokerskie BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event

3 lipca br. w Brukseli odbędzie się międzynarodowe spotkanie brokerskie BioHorizon SC2 and KET-B Brokerage Event w obszarze 2. Wyzwania Społecznego (SC2): „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Organizatorami wydarzenia jest Sieć Punktów Kontaktowych realizująca projekt BioHorizon oraz Komisja Europejska.

Spotkanie brokerskie będzie poświęcone konkursom zaplanowanym na 2020 rok. W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele środowisk akademickich, naukowych i biznesowych zainteresowani udziałem w nowych konkursach programu Horyzont 2020 w obszarze 2. Wyzwania Społecznego oraz KET-Biotechologia, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Bio-Based Industries Joint Undertaking oraz innych inicjatyw związanych z tym obszarem.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, ale wymagana jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązuje kolejność zgłoszeń. Rejestracja potrwa do 9 czerwca lub do wyczerpania miejsc – https://foodbrokerage2019.b2match.io/

be2019_leaflet_open

Następnego dnia odbędzie się organizowany przez Komisję Europejską dzień informacyjny poświęcony niniejszej tematyce – Horizon 2020 Info Day on Societal Challenge 2 calls for proposals of 2020. Na oba wydarzenia obowiązuje oddzielna rejestracja.