Rzeczpospolita Polska

Konferencja „Szanse rozwoju społeczności na obszarach Natura 2000”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

logo


UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU


ma zaszczyt zaprosić na konferencję


SZANSE ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI
NA OBSZARACH NATURA 2000organizowaną w dniu
24 marca 2020 r. we Wrocławiu


KONFERENCJA ORGANIZOWANA JEST W RAMACH PROJEKTU:

„Człowiek dla Natury - Natura dla człowieka.
Koegzystencja zamiast konkurencji w dolnośląskich obszarach Natura 2000”

współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


PATRONAT HONOROWY:

prof. dr. hab. inż. Krzysztof Pulikowski

Przewodniczący rady dyscypliny naukowej inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Konferencja ma na celu zwrócenie uwagi na podstawowe problemy zidentyfikowane na terenach objętych obszarami Natura 2000 w kontekście potrzeb społecznych, inwestycyjnych i edukacyjnych. Celem nadrzędnym jest promowanie proekologicznych postaw, wskazanie korzyści płynących z obecności obszarów chronionych dla społeczeństwa, poprzez usługi ekosystemowe świadczone przez obszary przyrodniczo cenne, wskazanie pól konfliktów oraz możliwości przeciwdziałania konfliktom.

Zakres problematyki podejmowany podczas konferencji będzie dotyczył m.in. identyfikacji barier rozwoju oraz narzędzi wspierających rozwój społeczno – gospodarczy na obszarach chronionych, pozyskiwanie środków finansowych na ochronę terenów cennych przyrodniczo oraz poszukiwania źródeł zarobkowania społeczności lokalnej z wykorzystywaniem zasobów przyrodniczych. Ponadto konferencja podsumowuje projekt oraz prezentuje dotychczasowe efekty pracy.

Zapraszamy lokalnych liderów, przedstawicieli lokalnych organizacji społecznych i ekologicznych, stowarzyszenia i organizacje lokalne, społeczność lokalną, właścicieli i administratorów gruntów prywatnych, naukowców z terenów poszczególnych gmin woj. dolnośląskiego, objętych zarazem częściowo formą ochrony przyrody w ramach obszarów Natura 2000. W konferencji mogą brać udział mieszkańcy terenów gmin w powiecie wrocławskim, powiecie średzkim, powiecie trzebnickim; mieszkańcy Wrocławia, Jeleniej Góry, mieszkańcy gmin: Pielgrzymka, Jeżów Sudecki, Stara Kamienica, Lubomierz, Świerzawa, Lwówek Śląski, Wleń, Marciszów, Wojcieszów, Paszowice, Męcinka, Janowice Wielkie, Złotoryja gm. miejska, Złotoryja gm. wiejska, Bolków; mieszkańcy gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Boguszów-Gorce, Jedlina Zdrój, Szczawno Zdrój, Wałbrzych, Nowa Ruda gm. wiejska, Kamienna Góra gm. wiejska, Kamienna Góra gm. Miejska, gm. miejska, Lubawka, Głuszyca, Mieroszów; mieszkańcy gmin: Krośnice, Cieszków, Twardogóra, Żmigród, Trzebnica, Milicz, Prusice, Wąsosz oraz Piecowice, Świeradów-Zdrój, Szklarska Poręba, Mirsk, Gaworzyce, Przemków, Radwanice, Pieńsk, Nowogrodziec, Gromadka, Chojnów, Chocianów, Bolesławiec, Duszniki – Zdrój, Kudowa- Zdrój, Lewin Kłodzki, Polanica-Zdrój, Radków, Szczytna, Podgórzyn, Piecowice, Kowary, Karpacz.

 

TERMINARZ KONFERENCJI

Do 15 lutego 2020 r. – zgłaszanie uczestnictwa
Do 1 marca 2020 r. potwierdzenie uczestnictwa.

Konferencja odbędzie się w dniu 24 marca 2020 r.
miejsce obrad: (Wrocław)

organizatorzy nie pokrywają kosztów parkingu


UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


Uczestnik ma zapewniony udział w konferencji, materiały konferencyjne, poczęstunek podczas przerw kawowych oraz obiad.


  DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ


Szczegółowe informacje dotyczące programu konferencji zostaną przesłane w komunikacie nr 2 oraz umieszczone na stronie internetowej projektu http://czlowiek-natura.upwr.edu.pl/


KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. dr hab. Beata Raszka - przewodnicząca
dr hab. inż. Maria Hełdak – zastępca przewodniczącej
mgr Ewa Ściwiarska – Lenarczyk
mgr Maria Pikor

KONTAKT

Koordynator merytoryczny:
dr hab. inż. Maria Hełdak prof. UPWr
Katedra Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. Grunwaldzka 55
50 –357 Wrocław
tel. 71 320 56 76

Sprawy organizacyjne:
mgr Maria Pikor
Biuro Rozwoju i Organizacji Uczelni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ul. C.K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 71 320 5108


OGÓLNY PROGRAM KONFERENCJI

Dzień 24.03.2020 r. (wtorek)
9.00-9.30
Rejestracja uczestników
9.30-10.00 Uroczyste otwarcie konferencji
10.00-11.00 SESJA I
11.00-11.30 Przerwa kawowa
11.30-13.00 SESJA II
13.00-13.30 Dyskusja panelowa
13.30-14.30 Obiad
14.30-15.30 Przedstawienie wyników projektu „Człowiek dla Natury-Natura dla człowieka”.
15.30-16.00 Przerwa kawowa
16.00-16.30 Dyskusja i zamknięcie konferencji

logo