Rzeczpospolita Polska

Rok 2009

„Problemy w rozrodzie koni”

30 - 31.01.2009

Katedra i Klinika Rozrodu Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Sekcja Biologii i Patologii Rozrodu PTNW wspólnie z Centrum Sztucznej Inseminacji i Embriotransferu Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej w Wiedniu, Austria wraz z Instytutem Graf Lehndorffz Neustadt (Dosse), Niemcy serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji „Problemy w rozrodzie koni”

„Wybory do Parlamentu Europejskiego 2009 – młodzi mają głos!”

18.04.2009
Organizator: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce

Konferencja pt. „Środowisko miejskie Wrocławia oczami przyrodników”

23 - 24.04.2009

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe „Ochrony Środowiska”, Studenckie Koło Naukowe „Systematyków Roślin”

VI Studencka Międzynarodowa Konferencja Naukową nt. „Warunki rozwoju obszarów wiejskich”

24 - 25.04.2009

Organizatorzy: Studenckie Koło Naukowe „Doradztwa Rolniczego”, Katedra Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa

II Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych „Zarządzanie jakością i personelem”

08 - 10.05.2009
Organizator: Studenckie Koło Naukowe „Analiz Rynkowych” oraz Studenckie Koło Naukowe „Zarządzania Jakością”

XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych

14 - 15.05.2009

Organizator: studenckie koła naukowe, Dział Spraw Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Krajobraz wsi współczesnej – zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich

14 - 16.05.2009

Organizatorzy Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Architektury Krajobrazu oraz Instytut Kształtowania i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Konferencja Dipterologiczna Polskiego Towarzystwa Entomologicznego „Biologia i systematyka muchówek”

15 - 17.05.2009

Sympozjum Sekcji Dipterologicznej Polskiego Towarzystwa Entomologicznego

Konferencja „50 lat Karkonoskiego Parku Narodowego - historia i przyszłość”

28.05.2009

Konferencja organizowana jest w celu podsumowania 50-lecia działalności Karkonoskiego Parku Narodowego oraz badań prowadzonych w Karkonoszach przez pracowników naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Weterynaryjnego Rozrodu Małych Zwierząt

06.06.2009

Organizatorzy: Wydział Medycyny Weterynaryjnej UP we Wrocławiu, European Veterinary Society for Small Animal Reproduction (EVSSAR)