Rzeczpospolita Polska

Komunikat dla Studenckich Kół Naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Dział Spraw Studenckich uprzejmie informuje, że w dniach 14-15 maja 2009 roku organizowana jest XIV Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych (XXVI Sejmik).

Obrady będą się odbywać w następujących sekcjach (postery lub referaty – max 10 min.):

 • agrotechnicznej
 • ekonomicznej
 • ekologii i ochrony środowiska
 • biologii
 • hodowli zwierząt
 • biotechnologii
 • technologii żywności i żywienia człowieka
 • architektury i kształtowania krajobrazu
 • hydrologiczno-melioracyjnej
 • techniczno-geodezyjnej
 • budownictwa
 • medycyny weterynaryjnej (wyłącznie referaty):
  – podsekcja kliniczna
  – podsekcja nauk podstawowych

 

Serdecznie zapraszamy Studenckie Koła Naukowe działające w naszej uczelni do udziału w konferencji.

 

Streszczenia prac wg. wzoru (nieprzekraczające 1 strony maszynopisu – napisane w programie „Windows 98”, Word 7,0; czcionka – Times New Roman CE, styl czcionki – normalny; rozmiar – 12; marginesy: górny – 2,5 cm, dolny 2,5 cm, lewy – 2,5 cm, prawy – 2,5 cm; tytuł streszczenia w języku polskim i angielskim – pogrubiony) należy przesłać wraz z dyskietkami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 marca 2009 r. do Działu Spraw Studenckich.

 

Prace dostarczone po tym terminie nie będą wydrukowane w materiałach Konferencji.

Kuratorom wydziałowym SKN należy podać formę prezentacji prac.

 

Wykaz kuratorów SKN odpowiedzialnych za konferencję w poszczególnych sekcjach:

 • biologii, hodowli zwierząt – dr hab. inż. Paweł Gajewczyk, prof. nadzw.
  tel. 071 320 5820, e-mail:
 • medycyny weterynaryjnej – dr Agnieszka Noszczyk-Nowak,
  tel. 071 320 1009, e-mail:
 • architektury i kształtowania krajobrazu, hydrologiczno-melioracyjnej, techniczno-geodezyjnej, budownictwa – prof. dr hab. Alicja Czamara,
  tel. 071 320 5546, e-mail:
 • agrotechnicznej, ekonomicznej, ekologii i ochrony środowiska – dr inż. Andrzej Dyszewski,
  tel. 071 320 1761, e-mail:
 • biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka – dr inż. Agnieszka Nawirska
  tel. 071 320 5187, e-mail:

 

Pełnomocnik Rektora ds. SKN

Prof. dr hab. inż. Leszek Pływaczyk
Prorektor ds. studenckich i nauczania

Prof. dr hab. Józefa Chrzanowska

 

Załącznik 1