Rzeczpospolita Polska

Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach


Stowarzyszenie Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach powstało 19 kwietnia 2013 roku z woli oraz inicjatywy zarówno organizatorów, jak i miłośników „Wieczorów Pawłowickich”, dla których ponad 10-letnia tradycja muzycznych spotkań i ponad 100 koncertów stały się inspiracją do znacznego poszerzenia działalności kulturalnej.

Obecnie Stowarzyszenie posiada pełną osobowość prawną, usankcjonowaną przepisami ustawy Prawa o stowarzyszeniach i Statutem. Piękny, urokliwy pałac w podwrocławskich Pawłowicach, należący przed laty do rodziny Kornów, a dziś odrestaurowany i odnowiony przez aktualnego właściciela, czyli Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ze swoimi salami, olbrzymim tarasem prowadzącym do pięknego parku (Arboretum!) stał się miejscem integracji nie tylko pracowników uczelni i środowiska akademickiego, ale też mieszkańców pobliskich osiedli.

Celem Stowarzyszenia pozostaje jeszcze pełniejsze wykorzystanie potencjału tego miejsca poprzez promocję kultury: muzyki, literatury, malarstwa, organizację warsztatów artystycznych, spotkań czy seminariów, niekoniecznie stricte naukowych. Realizacja powyższych celów wspierana jest aktywną współpracą z władzami uczelni praz władzami samorządowymi, współdziałalnością z innymi stowarzyszeniami i związkami twórczymi.

Przyjacielem Pałacu w Pawłowicach, a więc również członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel, który nie tylko złoży pisemną deklarację i zaakceptuje Statut, ale tez aktywnie będzie wspierać i promować wiedzę o przeszłości i przyszłości pięknego pałacu w Pawłowicach.


Zarząd Stowarzyszenia:

  • Jan Twardoń - prezes zarządu
  • Andrzej Otręba - zastępca prezesa zarządu
  • Katarzyna Rogowska-Sobota - sekretarz
  • Władysław Malarz - skarbnik
  • Andrzej Krupski - członek zarządu
  • Marek Woron - członek zarządu
  • Konstanty Poźniak - członek zarządu

 

Konto bankowe Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu w Pawłowicach, na które można wpłacać pieniądze:

ING Bank Śląski
83 1050 1575 1000 0090 3032 9651
plik PDF Statut stowarzyszenia plik PDF, 147.69 KB
2015-06-11 13:41
dokument Word Deklaracja członkowska dokument Word, 34.50 KB
2018-11-06 12:47
dokument Word Dane do przelewu dokument Word, 9.00 KB
2018-11-06 12:45