Rzeczpospolita Polska

Biopreparaty na bazie nowej generacji jaj


 

Katedra Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością

Opis badań i ich rezultatów

Technologia produkcji jaj nowej generacji wzbogaconych o bioaktywne substancje, opracowanie metod ich pozyskiwania oraz wytwarzania suplementów diety sprzyjających poprawie jakości życia, preparatów biomedycznych do zastosowań w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych to tylko niektóre z założeń projektu OVOCURA.

Z inicjatywy prof. Tadeusza Trziszki i pod jego kierownictwem powstał zespół realizujący projekt „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” o nazwie „Ovocura”, który uzyskał finansowanie ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w wysokości prawie 25 mln zł.

Główne założenia tego projektu to innowacyjne działania mające na celu stworzenie nowej generacji surowca jajczarskiego, a także opracowanie technologii pozyskiwania substancji biologicznie aktywnych przeznaczonych do zastosowań nutraceutycznych i biomedycznych w profilaktyce i terapii chorób cywilizacyjnych.

Badania prowadzi konsorcjum utworzone przez zespoły Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, będącego liderem projektu, oraz Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu. Bierze w nim udział około 130 naukowców, doktorantów i studentów, realizujących 11 zadań badawczych.

Projekt obejmuje kompleksowe badania uwzględniające typowy łańcuch produkcji żywności, opierający się na niekonwencjonalnej produkcji jaj uwzględniającej stosowanie odpowiednich preparatów huminowo-mineralnych i algowych. Wyprodukowane jaja będą stanowić naturalny materiał wyjściowy do wytwarzania najwyższej jakości nowych biosuplementów diety.

W wyniku realizacji projektu powstanie: technologia produkcji nowej generacji jaj projektowanych, naturalnie wzbogaconych w bioaktywne substancje oraz kompleksowa technologia pozyskiwania z treści jaj biologicznie aktywnych substancji. Technologia wytwarzania wielokomponentowych biopreparatów przydatnych w utrwalaniu żywności i w systemach opakowaniowych, technologia produkcji nowej generacji suplementów diety, m.in. na bazie fosfolipidów żółtka, immunoglobulin i lipoprotein. Są przygotowywane metody aplikacji cystatyny oraz modyfikowanych form frakcji liwetynowej żółtka z przeznaczeniem do wytworzenia preparatów w zastosowaniach biomedycznych i weterynaryjnych.

Przedsięwzięcia te mogą być zrealizowane dzięki innowacyjnej, unikatowej w skali światowej pilotażowej linii technologicznej zbudowanej we Wrocławskim Parku Technologicznym w ramach oddzielnego projektu na rzecz działań klastra NUTRIBIOMED, który również powstał z inicjatywy prof. Tadeusza Trziszki i w oparciu o jego koncepcję. Dziś w ramach klastra współpracuje sześć uczelni i ponad 30 przedsiębiorstw.

Zespół badawczy

Prof. dr hab. Tadeusz Trziszka (kierownik projektu) i zespół realizujący projekt

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Tadeusz Trziszka tel. 71 320 7782, 601 71 66 18

e-mail: