Rzeczpospolita Polska

Wykorzystanie traw gazonowych do tworzenia muraw sportowych


 

Katedra Kształtowania Argoekosystemów i Terenów Zieleni

Opis badań i ich rezultatów

Wieloletnie badania nad wartością wizualną i funkcjonalną gatunków traw gazonowych oraz ich mieszanek przeznaczonych do zakładania obiektów sportu i rekreacji. Trawy oceniane są w warunkach regularnych gier na boiskach sportowych, przy użytkowaniu symulowanym, bądź jego braku na poletkach doświadczalnych. Uzyskane wyniki wskazują, iż jakość murawy sportowej w znacznej mierze zależna jest od zastosowanych odmian i mieszanek traw trawnikowych, oddziaływania czynników środowiska oraz zabiegów pielęgnacyjnych. Murawa sportowa intensywnie eksploatowana, wymaga niskiego i systematycznego koszenia, wysokiego nawożenia mineralnego oraz nawadniania. Jakość i częstotliwość tych zabiegów kształtuje kondycję sportowych nawierzchni trawiastych.

Plany na przyszłość

Zaprojektowanie odpowiednich mieszanek traw gazonowych do zastosowania na różne tereny sportowe. Opracowanie nowoczesnych metod utrzymania boisk piłkarskich oraz pozostałych terenów zieleni poprzez doskonalenie specjalistycznej pratotechniki.

Zespół badawczy

Dr hab. Karol Wolski prof. nadzw. (kierownik zespołu)

Mgr inż. Natalia Kazimierska

Dane kontaktowe

dr hab. Karol Wolski prof. nadzw.

tel. 71 320 1651, 601 73 21 31

e-mail: