Rzeczpospolita Polska

Wpływ światła lasera na ukorzenienie kaliny sztywnolistnej


 

Katedra Genetyki, Hodowli Roślin i Nasiennictwa

Opis badań i ich rezultatów

W praktyce ogrodniczej znane są liczne preparaty przyspieszające proces ukorzeniania się sadzonek. Jako substancje czynne w preparatach stymulujących proces rizogenezy najczęściej są stosowane regulatory wzrostu z grupy auksyn, takie jak: kwas α-naftylooctowy, kwas 3-indolomasłowy, kwas indolooctowy lub ich sole.

Zastosowanie auksyn nie zawsze ma korzystne oddziaływanie na rozwój systemu korzeniowego, ponieważ wynikać to może z wysokiego ich stężenia lub trudności z doborem odpowiedniej dawki auksyn. Dlatego nauka poszukuje nowych alternatywnych sposobów przyśpieszających powstawanie dobrej jakości systemu korzeniowego u sadzonek podczas procesu rizogenezy. Obok preparatów chemicznych wpływających na proces ukorzeniania, istnieje możliwość zastosowania promieniowania laserowego w celu intensyfikacji procesu rizogenezy. Światło laserowe charakteryzujące się spójnością i kierunkowością wywiera znaczący wpływ na procesy bioenergetyczne komórek organizmów żywych.

Celem przyspieszenia procesu ukorzeniania oraz poprawienia jakości systemu korzeniowego, sadzonki wierzchołkowe kaliny sztywnolistnej oraz trzech gatunków z rodzaju jałowiec poddano fotostymulacji laserowej, gdzie użyto zróżnicowanych dawek promieni lasera półprzewodnikowego oraz Ukorzeniacza AB. Dla liczby i masy korzeni kaliny sztywnolistnej obserwowano istotny stymulujący wpływ zastosowanych wariantów, natomiast długość korzeni i procent ukorzenienia okazały się cechami niewrażliwymi na zastosowane czynniki. Spośród zastosowanych wariantów najefektywniejsze okazało się trzykrotne naświetlanie dawką podstawową (D3) oraz traktowanie sadzonek samym Ukorzeniaczem AB. Dawka (D3) stymulowała zwiększenie masy i liczy korzeni, natomiast Ukorzeniacz AB spowodował zwiększenie masy korzeni. Jałowiec skalny ‘Blue Arrow’ okazał się najwrażliwszym taksonem reagując zwiększeniem liczby ukorzenionych sadzonek, po zastosowaniu Ukorzeniacza AB jak również trzykrotnego naświetlania oraz wydłużeniem korzeni dla wariantu łączącego siedmiokrotne naświetlanie i działanie ukorzeniacza. Dla sadzonek jałowca chińskiego ‘Stricta’ obserwowano wpływ promieniowania laserowego na długość korzeni, dawki pięcio- (D5) i siedmiokrotnego (D7) naświetlania spowodowały istotną stymulację wartości tej cechy. Jałowiec pospolity ‘Schneverdinger Goldmachangel’ okazał się formą niepodatną na promieniowanie laserowe jak również na zastosowane kombinacje łączenia naświetlania sadzonek i użycia Ukorzeniacza AB.

Plany na przyszłość

Planowane jest rozszerzenie badań na inne gatunki.

Zespół badawczy

dr hab. Hanna Szajsner, dr Przemysław Bąbelewski

Dane kontaktowe

dr hab. Hanna Szajsner

tel. 71 320 18 22

e-mail: