Rzeczpospolita Polska

Badania dotyczące miażdżycy i niewydolności serca


 

Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów

Opis badań

Naukowcy z Katedry Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej opracowali model przewlekłej niewydolności serca u świń – jako modelu niewydolności serca u człowieka. Badaniaudało się znacznie rozszerzyć dzięki uzyskaniu dofinansowania i obecnie są prowadzone w ramach kilku projektów.

W ramach projektu „WROVASC Zintegrowane Centrum Medycyny Sercowo-Naczyniowej” pracownicy Katedry Chorób Wewnętrznych pod kierownictwem prof. dr. hab. h. c. Józefa Nicponia, przy współpracy z Ośrodkiem Naukowo-Badawczym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, 4 Wojskowym Szpitalem Klinicznym oraz Akademią Medyczną we Wrocławiu, prowadzą szeroko zakrojone badania nad patomechanizmami niewydolności serca oraz wzajemnymi zależnościami pomiędzy niedoborami hormonów anabolicznych, zaburzoną równowagą w obrębie układu autonomicznego oraz aktywacją procesów zapalnych. W ramach tego samego projektu, również na modelu świńskim, są prowadzone badania nad rolą układu limfatycznego i makrofagów w prewencji i regresji miażdżycy tętnic.

Na świniach z doświadczalną niewydolnością serca sprawdzany jest też dobroczynny wpływ na mięsień sercowy kwasów omega 3+ Wit. A+ Wit E + lecytyny pochodzącej z nowej generacji jaj. Badania te są prowadzone w ramach projektu „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj OVOCURA”. Przy współpracy ze Śląską Akademią Medyczną na świniach sprawdzana była możliwość wykorzystania komórek macierzystych w leczeniu zawału mięśnia sercowego.

Jednak świnia nie jest jedynym modelem chorób serca dla człowieka. Nowe materiały do produkcji stentów naczyniowych były testowane również na świnkach morskich, królikach oraz szczurach przy współpracy z Akademią Medyczną we Wrocławiu i Politechniką Wrocławską (w ramach 7. Programu Ramowego CP-FP 212533-2: Elactrically modified biomaterials surface: from atom to applications. Bioelectriesurface). Obecnie prowadzone są także badania z Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nad wpływem wysiłku fizycznego u szczurów z chorobą nowotworową.

Zespół badawczy

prof. dr hab. Józef Nicpoń (kierownik zespołu)

członkowie zespołu z części klinicznej:

prof. Urszula Pasławska

dr Agnieszka Noszczyk-Nowak

lek. wet. Adrian Janiszewski (doktorant projektu WROVASC)

członkowie zespołu części biochemiczno-molekularnej:

dr hab. Jacek Bania

dr Liliana Kiczak

mgr Maciej Zacharski (doktoran projektu WROVASC)

mgr Alicja Tomaszek (doktorant projektu WROVASC)

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Józef Nicpoń

tel. 605 883 310

e-mail: