Rzeczpospolita Polska

Poprawa żywotności kriokonserwowanych plemników ptaków


 

Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich

Opis badań i ich rezultatów

Badania dotyczą możliwości zmiany zawartości cholesterolu w błonach komórkowych plemników kogutów w celu poprawy jakości gamet po kriokonserwacji nasienia. Kriokonserwacja nasienia, jako procedura umożliwiająca długoterminowe przechowywanie (w zamrożonej postaci) materiału genetycznego, jest jak dotąd jedyną skuteczną metodą tworzenia rezerwy genetycznej ptaków. Proces ten powoduje jednak uszkodzenia błon komórkowych plemników, które obniżają jakość gamet po rozmrożeniu.

Wyniki badań posłużą do opracowania procedury postępowania z nasieniem przed kriokonserwacją, co pozwoli na ograniczenie wpływu fizykochemicznych i biologicznych czynników uszkadzających męskie gamety, a tym samym na uzyskanie lepszej przeżywalności i ruchliwości plemników rozmrożonych.

Znaczenie badań

Wybrany w projekcie gatunek użytkowy może posłużyć jako doskonały model dla badań pozwalających na poprawę programów kriokonserwacji nasienia dzikich i zagrożonych gatunków ptaków.

Zespół badawczy

dr Agnieszka Partyka (kierownik projektu),

dr hab. Wojciech Niżański, prof. UP we Wrocławiu,

dr Dorota Bonarska-Kujawa, dr Małgorzata Ochota

Dane kontaktowe

dr Agnieszka Partyka

tel. 71 320 5300, 605 40 76 42

e-mail: