Rzeczpospolita Polska

Modyfikacje fosfolipidów z żółtka jaj


 

Katedra Chemii

Opis badań

Budowa fosfolipidów stwarza olbrzymie możliwości ich modyfikacji. Zmiana ich składu chemicznego pozwala na uzyskanie nowych, strukturyzowanych fosfolipidów o zwiększonej wartości dietetycznej i charakteryzujących się lepszymi właściwościami fizykochemicznymi. Zespół prowadzi badania na fosfolipidach (lecytynie) pochodzących z żółtka jaja kurzego. Lecytynę izolowaną z żółtka jaj poddaje się modyfikacjom strukturalnym. Po pierwsze dąży się do wzbogacenia lecytyny w naturalne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT ). Drugim rodzajem przekształceń jest wprowadzenie do cząsteczki lecytyny bioaktywnych związków o udokumentowanej aktywności cytostatycznej na komórki nowotworowe. Przekształceń dokonuje się zarówno z użyciem odczynników chemicznych jak i preparatów enzymatycznych lipaz i fosfolipaz.

Bioaktywne cząsteczki wprowadzane do fosfolipidów to:

  1. Dehydroepiandrosteron (DHEA) - jest to substancja aktywna znanego na rynku preparatu „Biosteronu”.
  2. Betulina i kwas betulinowy, które hamują rozwój komórek rakowych.
  3. Izomery sprzężonego kwasu linolowego (CLA) o właściwościach antynowotworowych i hypoglikemicznych.

Wszystkie związki otrzymane w wyniku modyfikacji są poddane badaniom, które porównują aktywność bioaktywnej cząstki i preparatu w połączeniu z fosfolipidem.

Cel badań

Badania prowadzone są w ramach projektu „Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów na bazie nowej generacji jaj” (OVOCURA). Badania związane są z opracowaniem technologii produkcji nowej generacji suplementów diety o zwiększonej wartości odżywczej ( prozdrowotnej) na bazie fosfolipidów żółtka. Po odpowiednich testach uzyskane preparaty będą wykorzystywane jako leki o aktywności cytostatycznej wobec komórek nowotworowych.

Zespół badawczy

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk

dr inż. Anna Chojnacka

dr inż. Witold Gładkowski

mgr inż. Barbara Tubek

mgr inż. Grzegorz Kiełbowicz

mgr inż. Natalia Niezgoda

mgr inż. Andrzej Draus

Dane kontaktowe

prof. dr hab. Czesław Wawrzeńczyk

tel. 71 320 5211, 601 65 68 49

e-mail: