Rzeczpospolita Polska

Zagospodarowanie wychmielin


 

Katedra Chemii

Opis badań

Prowadzone są prace nad przystosowaniem wychmielin, pozostałości po ekstrakcji olejku chmielowego z szyszek do użycia jako dodatek paszowy. Polegają one na usunięciu gorzkich kwasów za pomocą dodatkowej ekstrakcji rozpuszczalnikami organicznymi. Po drugie, przy pomocy nowatorskiej metody polegającej na usuwaniu gorzkich kwasów na drodze mikrobiologicznych przekształceń za pomocą kultur grzybów strzępkowych przede wszystkim drożdży paszowych. Ponadto wychmieliny stanowią potencjalne źródło flawonoidów, które warto izolować oraz modyfikować ich strukturę, w celu uzyskania związków o zmienionej lub zwiększonej aktywności biologicznej. Izoluje się przede wszystkim ksantohumol, który poddaje się biotransformacjom lub przekształceniom metodami chemicznymi. Otrzymane w ten sposób związki poddaje się badaniom biologicznym między innymi na aktywność przeciwuteniającą i antynowotworową.

Cel badań

Wychmieliny to surowiec o wysokiej zawartości białka oraz składników mieneralnych. Opracowane metody umożliwiają przekształcenie produktu będącego dotychczas uciążliwym odpadem w pełnowartościowy składnik mieszanek paszowych. Zaletą jest mała kosztochłonność oraz to, że są mało nasycone w chemikalia, a więc są bezpieczne dla środowiska. Oczekujemy, że tymi metodami detoksykacji wychmielin zainteresują się zakłady produkujące ekstrakt chmielowy, używany w produkcji piwa. Drugim celem jest otrzymanie nowych biologicznie aktywnych związków na drodze biotransformacji ksantohumolu. Mogą one mieć zastosowanie w medycynie, jako leki w terapii hormonalnej związanej z okresem menopauzy u kobiet (8-prenylonaringenina) i w terapiach nowotworowych.

Zespół badawczy

Dr hab. Mirosław Anioł

Dr hab. Ewa Huszcza

Dr Agnieszka Bartmańska

Mgr Tomasz Tronina

Dr inż. Anna Żołnierczyk

Dane kontaktowe

e-mail:

tel. 71 320 52 52