Rzeczpospolita Polska

Forum Akademickie

Ogólnopolski miesięcznik

informacyjno-publicystyczny

http://www.forumakad.pl/

 logo

 

„Pierwsze produkty Nutribiomedu” – pod takim tytułem w pierwszym numerze FORUM w 2009 roku artykuł na temat klastra i jego produktów. Przypomniano genezę powstania klastra, omówiono właściwości produkowanych preparatów, a także zaprezentowano dalsze badania nad kolejnymi produktami.

* * *

W tym samym numerze miesięcznika w rubryce „Kronika wydarzeń” można przeczytać o nadaniu tytułu profesora honorowego wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego belgijskiemu uczonemu prof. Ronny’emu Verhoevenowi. Zamieszczono jego zdjęcie i krótką notę biograficzną.

  * * *

„Pierwsze produkty Nutribiomedu” – pod takim tytułem w pierwszym tegorocznym numerze FORUM ukazał się artykuł na temat klastra i jego produktów. Przypomniano genezę powstania klastra, omówiono właściwości produkowanych preparatów, a także zaprezentowano dalsze badania nad kolejnymi produktami.

* * *

W tym samym numerze miesięcznika w rubryce „Kronika wydarzeń” można przeczytać o nadaniu tytułu profesora honorowego wrocławskiego Uniwersytetu Przyrodniczego belgijskiemu uczonemu prof. Ronny'emu Verhoevenowi. Zamieszczono jego zdjęcie i krótką notę biograficzną.

* * *

O przebiegu szkolenia w ramach V Szkoły Zarządzania Fundacji Rektorów Polskich, której współorganizatorem i gospodarzem był Uniwersytet Przyrodniczy, można było przeczytać w marcowym numerze FORUM. Artykuł ilustrowało zbiorowe zdjęcie uczestników w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim.

* * *

„Nagrody za innowacyjność” – taki tytuł nosi zamieszczona w tym samym numerze informacja o wynalazkach nagrodzonych przez wrocławski NOT w tegorocznym konkursie. Omówiono przy okazji osiągnięcia zespołów z Uniwersytetu Przyrodniczego. Tekst ilustrowała fotografia minisiłowni wiatrowej pomysłu dr. Macieja Charkiewicza.

* * *

W dziale zapowiedzi ukazała się informacja o konferencji organizowanej w czerwcu tego roku przez Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin.

* * * 

O przebiegu szkolenia w ramach V Szkoły Zarządzania Fundacji Rektorów Polskich, której współorganizatorem i gospodarzem był Uniwersytet Przyrodniczy, można było przeczytać w marcowym numerze FORUM. Artykuł ilustrowało zbiorowe zdjęcie uczestników w Centrum Dydaktyczno-Naukowym przy pl. Grunwaldzkim.

* * *

„Nagrody za innowacyjność” – taki tytuł nosi zamieszczona w tym samym numerze informacja o wynalazkach nagrodzonych przez wrocławski NOT w tegorocznym konkursie. Omówiono przy okazji osiągnięcia zespołów z Uniwersytetu Przyrodniczego, wymieniając z nazwisk wszystkie nagrodzone osoby. Tekst ilustrowała fotografia minisiłowni wiatrowej pomysłu dr. Macieja Charkiewicza.

* * *

W dziale zapowiedzi, również w numerze marcowym, ukazała się informacja o konferencji organizowanej, czerwcu tego roku przez Katedrę Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

* * *

„Pod nowym szyldem” – pod takim tytułem w majowym numerze FORUM AKADEMICKIEGO ukazał się artykuł na temat Wydziału Przyrodniczo-Technologicznego, jego osiągnięć naukowych i dydaktycznych, a także strukturze, kadrze i uprawnieniach do nadawania stopni naukowych oraz planach na przyszłość. Szkoda, że zdjęcie dr hab. Klary Tomaszewskiej z laboratorium podpisano nazwiskiem pani dziekan. Ale to i tak świetna promocja wydziału.

* * *

„Pod ponurą małpą” to nazwa studenckiej bazy namiotowej w Szklarskiej Porębie, gdzie od 1968 roku organizowana jest Ogólnopolska Giełda Piosenki Studenckiej. Historię giełdy wspominają jej starzy bywalcy zwani Szarymi Łosiami, którzy przyznają, że „tej i takiej giełdy nie byłoby bez Miki”. Mika, czyli Kazimiera Anioł wspomina i opowiada o giełdzie, jej dawnych i późniejszych edycjach, a barwny reportaż o tym wciąż aktualnym wydarzeniu zamieścił miesięcznik FORUM AKADEMICKIE w wydaniu wakacyjnym (lipiec-sierpień).

* * *

W tym samym numerze ukazał się tekst „Medale za profilaktykę” o pracach zespołu kierowanego przez prof. Bożenę Patkowską-Sokołę, a także laurach, które otrzymał za wynalazki – dwa srebrne medale na 37. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie wiosną 2009 roku. W artykule przypomniano, że w 2002 roku zespół prof. Patkowskiej-Sokoły otrzymał złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli za badania nad wykorzystaniem tłuszczu z mleka owczego w prewencji chorób nowotworowych.

* * *

W artykule „O dydaktyce i akredytacji rolniczej”, który zamieszczono także w wakacyjnym numerze o Konferencji Rektorów Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych, które obradowało w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. „Uczelnie przyrodnicze i rolnicze kontynuują ideę współdziałania w zakresie tworzenia nowych programów dydaktycznych” – czytamy w artykule, z którego dowiadujemy się, że Uniwersytet Przyrodniczy będzie koordynatorem programu dotyczącego e-learningu. Obrady prowadził wiceprzewodniczący tego gremium prof. Roman Kołacz.

* * *

„Pod ponurą małpą” to nazwa studenckiej bazy namiotowej w Szklarskiej Porębie, gdzie od 1968 roku organizowana jest Ogólnopolska Giełda Piosenki Studenckiej. Historię giełdy wspominają jej starzy bywalcy zwani Szarymi Łosiami, którzy przyznają, że „tej i takiej giełdy nie byłoby bez Miki”. Mika, czyli Kazimiera Anioł wspomina i opowiada o giełdzie, jej dawnych i późniejszych edycjach, a barwny reportaż o tym wciąż aktualnym wydarzeniu zamieścił miesięcznik FORUM AKADEMICKIE w wydaniu wakacyjnym (lipiec-sierpień).

* * *

W tym samym numerze ukazał się tekst „Medale za profilaktykę” o pracach zespołu kierowanego przez prof. Bożenę Patkowską-Sokołę, a także laurach, które otrzymał za wynalazki – dwa srebrne medale na 37. Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości w Genewie wiosną 2009 roku. W artykule przypomniano, że w 2002 roku zespół prof. Patkowskiej-Sokoły otrzymał złoty medal na Światowej Wystawie Innowacji, Badań i Nowych Technologii w Brukseli za badania nad wykorzystaniem tłuszczu z mleka owczego w prewencji chorób nowotworowych.

* * *

W artykule „O dydaktyce i akredytacji rolniczej”, który zamieszczono także w wakacyjnym numerze o Konferencji Rektorów Uczelni Przyrodniczych i Rolniczych, które obradowało w Akademii Podlaskiej w Siedlcach. „Uczelnie przyrodnicze i rolnicze kontynuują ideę współdziałania w zakresie tworzenia nowych programów dydaktycznych” – czytamy w artykule, z którego dowiadujemy się, że Uniwersytet Przyrodniczy będzie koordynatorem programu dotyczącego e-learningu. Obrady prowadził wiceprzewodniczący tego gremium prof. Roman Kołacz.

* * *

W październikowym wydaniu ogólnopolskiego miesięcznika FORUM AKADEMICKIE czytamy o nowych inwestycjach na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Szczegółowo opisane zostały oba centra: Nauk o Żywności i Żywieniu, którego budowę rozpoczęto w lipcu br. oraz Bioinżynierii dla Instytutu Inżynierii Rolniczej, właśnie oddane do użytku.

 

* * *

Artykuł zatytułowany „Rozbudowa bazy” o inwestycjach Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zamieściło październikowe Forum Akademickie. „W lipcu Instytut Inżynierii Rolniczej wprowadził się do nowego obiektu – Centrum Bioinżynierii” – czytamy w tekście, w którym opisano nie tylko przeznaczenie całego obiektu, ale także poszczególnych jego pomieszczeń. Podobnie szczegółowo zaprezentowano budowlę dopiero wznoszoną – Centrum Nauk o Żywności i Żywieniu, a opisowi towarzyszy wizualizacja.

* * *

W „Kronice” w tym samym numerze miesięcznika znalazła się informacja o doktoracie h.c. dla prof. Piotra Kowalika przyznanym prze Uniwersytet Przyrodniczy, który uczony z Politechniki Gdańskiej otrzymał podczas uroczystości inauguracji roku akademickiego na wrocławskiej uczelni.

  * * *

W grudniowym numerze FORUM AKADEMICKIEGO w dziale „Kronika” czytamy o doktoracie honoris causa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, który otrzymał prof. Wacław Leszczyński – emerytowany profesor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ceremonia nadania tytułu odbyła się 23 października podczas obchodów 35-lecia Wydziału Technologii Żywności na krakowskiej uczelni. Zamieszczono zdjęcie i krótki biogram honorowego doktora.