Rzeczpospolita Polska

Dział Nauki

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 71 320 5102, 71 320 5260
tel./fax: 71 320 5290
e-mail:

Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą/Vice-Rector for Research and International Relations

prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy
tel. 71 320 5479
e-mail:

Dyrektor

mgr Teresa Orlewska
tel. 71 320 5102
e-mail:

dr Katarzyna Krauzy-Dziedzic
tel. 71 320 5249
e-mail:

mgr Anna Marzycka
tel. 71 320 5102
e-mail:

mgr Agnieszka Pietraszewska
tel. 71 320 5260
e-mail:

mgr Anna Pietrzak
tel. 71 320 5260
e-mail:

mgr Kamila Ziarko
tel. 71 320 5249
e-mail: