Rzeczpospolita Polska

Dział Nauki

ul. C. K. Norwida 25
50-375 Wrocław
tel. 71 320 5102, 71 320 5260
tel./fax: 71 320 5290
e-mail:


Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą/Vice-Rector for Research and International Relations

prof. dr hab. inż. Aneta Wojdyło
tel. 71 320 5479
e-mail:


Dyrektor

mgr Teresa Orlewska
tel. 71 320 5102

p.o. Dyrektora

dr Katarzyna Krauzy-Dziedzic
tel. 71 320 5102
e-mail:

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Pietrzak
tel. 71 320 5260
e-mail:

mgr Anna Marzycka

tel. 71 320 5479
e-mail:

mgr Agnieszka Pietraszewska
tel. 71 320 5260
e-mail: