Rzeczpospolita Polska

Apel o pomoc dla Pani Ewy CzyżPani Ewa Czyż była pracownikiem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, gdy 16 stycznia 2008 roku uległa wypadkowi w pracy w Centrum Dydaktyczno-Naukowym. Poślizgnęła się i – upadając – doznała poważnego urazu głowy. Dziś jest niepełnosprawna z I grupą inwalidzką, całkowicie niezdolna do pracy. Nie ma żadnych dochodów, ZUS nie uznał, że jej choroba i niepełnosprawność są bezpośrednim wynikiem wypadku w pracy. W ciągu ostatniego dziesięciolecia nie przepracowała wymaganych pięciu lat i tym samym nie wypracowała sobie prawa do żadnego świadczenia z ZUS. Pensja męża nie wystarcza na utrzymanie pięcioosobowej rodziny (pani Ewa ma troje uczących się dzieci). Dodatkowo brakuje środków na leki i kosztowną rehabilitację.

czyz 

Mamy okazję, aby pomóc pani Ewie i jej rodzinie, liczy się każda złotówka. Niech przy świątecznej choince i dźwiękach kolęd, gdy „Bóg się rodzi i moc truchleje”, w domu Państwa Czyż zaświeci iskierka nadziei. Zachęcam Państwa do ofiarności.

Rektor
Prof. Roman Kołacz