Rzeczpospolita Polska

Alojzy GrytUrodził się 18 kwietnia 1937 roku w Niedobczycach. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej w latach 1956-62, dyplom w 1962 r. oraz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w latach 1961-65. Dyplom z zakresu rzeźby architektonicznej w 1965 r. Obecnie profesor zwyczajny na Wydziale Malarstwa i Rzeźby ASP we Wrocławiu.

Wystawia od 1975 roku prace rzeźbiarskie, instalacyjne (z częstym wykorzystaniem szkła, a także kamieni), malarskie, rysunkowe. Spośród około 35 indywidualnych wystaw zorganizowanych przez artystę część miała charakter pokazów – instalacji. Poświecone były jednemu problemowi sprawdzanemu niejako w określonym miejscu. Inne miały charakter bardziej przeglądowych ekspozycji: Zakład nad Fosą – Wrocław 1984; Muzeum Narodowe – Wrocław 1988; Raiffeisensaal Am Marktplatz Galerie – Innsbruck 1991; BWA – Wrocław 1991; Blaue Fabryk Galerie – Drezno 1994; Centrum Rzeźby Polskiej – Orońsko 1994; Muzeum Narodowe – Wrocław 1995; Galeria Miejska – Wrocław 1997; Atelier von Helga Reay – Young – Kurten – Bornen 1998; Galeria Awangarda – Wrocław 1991; Zamek Schlos–Hamburg–Niemcy 2000; BWA Wrocław 2001, 2002, 2003, Muzeum Narodowe we Wrocławiu 2006.

Do ważniejszych wystaw grupowych, w których uczestniczył Alojzy Gryt można zaliczyć następujące wystawy: „Czterech rzeźbiarzy” Galeria X Wrocław 1981; „Droga i Prawda” Kościół Św. Krzyża 1984; „Labirynt” Warszawa 1989; „Forum Konkrete Kunst” Erfurt 1993; „Flexible – Biennale Tkaniny” Bayreuth, Tillberg, Manchester, Wrocław 1993; „Polska Abstrakcja Analityczna” Wrocław, Łódź, Lublin 1994–1999; „Międzynarodowe Triennale Tkaniny” Łódź 1995; „Forum Ost-West” Kurten–Bornen 1998; Schloss Hamburg 2000; „International Glasspreis” Coburg 2006.

Ważne miejsce w twórczości Alojzego Gryta zajmuje uczestnictwo w konkursach rzeźbiarskich. Zdobywa w nich szereg nagród i wyróżnień. W roku 1994 wygrał konkurs na pomnik „rodzin katyńskich” we Wrocławiu, którego jednak nie zrealizowano. W Wyniku wygranego konkursu zrealizowano natomiast fontannę „Zdrój” na Rynku wrocławskim (projekt 1999 r.).