Rzeczpospolita Polska

Rok 2010

„Mobilność Plus”

Zachęcamy pracowników naukowych do udziału w konkursie w ramach programu „Mobilność Plus”

Spotkanie opłatkowe wrocławskiego środowiska akademickiego

W niedzielę, 9 stycznia 2011 roku, odbędzie się spotkanie opłatkowe wrocławskiego środowiska akademickiego. Uroczystość poprzedzi msza św. w katedrze o godz. 15.00 pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa prof. Mariana Gołębiewskiego Metropolity Wrocławskiego.

Konkurs „Student ­– Wynalazca”

Konkurs adresowany jest do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz do absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym.

Konkurs na najlepszego studenta zagranicznego InterSTUDENT 2010

Konkurs  adresowany  do studentów zagranicznych studiujących w polskich uczelniach na poziomie licencjackim, magisterskim i doktoranckim. W konkursie mogą wziąć udział studenci obcokrajowcy lub posiadający podwójne obywatelstwo. Zapraszamy!

Znajdź pracę z Europass CV

Według najnowszych danych zebranych przez Komisję Europejską ponad 10 milionów osób szukających pracy korzysta z internetowego formularza życiorysu „Europass”. Europass obejmuje standardowy formularz CV dostępny w 26 językach.

Projekty badawcze w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych

Zostały ogłoszone tematy 3. konkursu na projekty badawcze w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych (IMI JU). Termin składania wniosków upływa 18 stycznia 2011 r.

Nowy portal biotechnologiczny

Przekazywanie najnowszych wyników badań z zakresu biotechnologii, biologii, medycyny czy diagnostyki molekularnej oraz prezentacja projektów badawczych realizowanych w Polsce to główne cele nowego portalu internetowego www.dolinabiotechnologiczna.pl.

Największy serwis społecznościowy dla naukowców

ResearchGATE to międzynarodowy, bezpłatny serwis społecznościowy przeznaczony dla pracowników naukowych. Skupia obecnie ponad 600 tys. użytkowników z całego świata.

Wolne miejsca na krytej pływalni

Godziny dla publiczności w pływalni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przy ul. Chełmońskiego 43.

Plebiscyt na Najmilszą Panią z Dziekanatu

Redakcja magazynu studenckiego „dlaczego” oraz portalu www.dlaczego.com.pl zaprasza do udziału w pierwszym w Polsce Plebiscycie na Najmilszą Panią z Dziekanatu.