Rzeczpospolita Polska

Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Koordynator: dr inż. Maria Chrzanowska

20 września 2011 roku (wtorek)

Wykłady

ul. Chełmońskiego 38 C, Auditorium Zootechnicum

Świat do góry nogami
dr Dariusz Łupicki
10.00–11.00

Rośliny wskaźnikiem czystości rzek
dr inż. Przemysław Pokorny
11.00–12.00

Sportowe i rekreacyjne użytkowanie koni
prof. dr hab. Henryk Geringer de Oedenberg
12.00–13.00

Rośliny genetycznie modyfikowane a pszczoła miodna
dr hab. inż. Adam Roman
13.00–14.00

 

ul. Kożuchowska 6, s. 5 K, 6 K

Zagadki kryminalne: portrety pamięciowe. Zagadki kryminalne: identyfikacja osobników
dr hab. Barbara Kwiatkowska, prof. nadzw., dr Dariusz Nowakowski, sierż. Łukasz Ojak
10.00–12.00

 

Pokazy

ul. Kożuchowska 7, wybieg dla małych przeżuwaczy

Małe przeżuwacze – zwierzęta wykorzystywane w hodowli i agroturystyce
dr inż. Marzena Janczak, dr inż. Robert Bodkowski
11.00–14.00


ul. Kożuchowska 7, wiata

Ptaki wykorzystywane w nauce i dydaktyce
dr inż. Maria Chrzanowska
11.00–14.00