Rzeczpospolita Polska

Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji

koordynator: dr hab. Halina Klimczak, prof. nadzw.

20 września 2011 roku (wtorek)

Wykłady

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24 A, s. II C

Przykłady rozwiązań rozbudowy i modernizacji infrastruktury transportu szynowego w rejonie aglomeracji wrocławskiej
dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, prof. nadzw.
9.00–10.00

Kierunki działań w zakresie ochrony środowiska w transporcie drogowym i kolejowym
dr hab. inż. Andrzej Surowiecki, prof. nadzw.
10.00–11.00

Sztuka w średniowiecznym mieście
dr sztuki Anna Borcz
13.15–14.00

 

Warsztat

Pl. Grunwaldzki 24, s. 7 MA

Anielskie kolaże – warsztaty plastyczne
dr sztuki Anna Borcz
9.15–11.00
11.15–12.50

21 września 2011 roku (środa)

Wykłady

Centrum Dydaktyczno-Naukowe, pl. Grunwaldzki 24 A, s. II C

Pozytywne i negatywne skutki występowania wody w środowisku
dr hab. inż. Andrzej Żyromski, prof. nadzw.
10.00–11.00

Jak przedstawić świat – GIS, czyli informacja w przestrzeni
dr hab. inż. Adam Michalski
11.00–11.45

 

Pokaz

ul. Grunwaldzka 53, s. 212 G

Tworzenie modelu przestrzennego 3D w czasie rzeczywistym
dr inż. Jakub Szczepański
11.15–12.00
12.15–13.00