Rzeczpospolita Polska

Aukcja charytatywna na rzecz Wrocławskiego Hospicjum dla Dziecipdf  Katalog aukcyjny


Katalog aukcyjny będzie można nabyć przed koncertem. Zawiera on kupon konkursowy uprawniający do wzięcia udziału w losowaniu nagród.
Cena 10 zł.

Wszystkie prace w oprawach zostaną zaprezentowane na wystawie w dniu aukcji, 5 stycznia 2012 roku w Centrum Dydaktyczno-Naukowym.

Bez oprawy, ze względu na charakter dzieła, pozostaje ikona Błogosławionego Jana Pawła II

Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu już po raz trzeci jest organizatorem aukcji. Prace są nieodpłatnie przekazane przez pracowników i studentów Instytutu.