Rzeczpospolita Polska

Nabór na studia podyplomowe „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu”

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.


Trwa nabór na studia podyplomowe w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu – studia podyplomowe”.


Termin: 2 stycznia – 2 lutego 2012 roku.


Dokumenty aplikacyjne zawarte w regulaminie uczestnictwa w projekcie wraz z formularzem zgłoszeniowym, proszę przesyłać drogą pocztową na adres:


Maciej Zarański
Specjalista ds. rekrutacji i promocji projektu

Uniwersytet Przyrodniczy We Wrocławiu
50-375 Wrocław, ul. C. K. Norwida 25/27 pok. 270

z dopiskiem:

Dokumenty aplikacyjne na studia podyplomowe w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organizacji usług gastronomicznych i hotelarstwa oraz architektury krajobrazu - studia podyplomowe”.


pod_arch_hot