Rzeczpospolita Polska

Światowy dzień wody


 

 


facebook_icon    twitter_icon


Dolnośląskie obchody Światowego Dnia Wody odbędą się 22 marca 2012 roku. Głównym organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, a we wspólnym przedsięwzięciu uczestniczyć będą inne dolnośląskie instytucje:

Przedsięwzięcie to wpisuje się w organizowane już po raz 20. obchody Światowego Dnia Wody, które w tym roku odbywają się pod hasłem „Woda a bezpieczeństwo żywnościowe” (Water and Food Security), a koordynuje je FAO – Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa Narodów Zjednoczonych.

Organizatorzy dolnośląskich obchodów Światowego Dnia Wody chcą zwrócić uwagę mieszkańców oraz władz miasta i regionu m.in. na: problemy i uwarunkowania zrównoważonej gospodarki wodnej makroregionu, zadania, potencjał i osiągnięcia instytucji związanych z wodą, a także potrzebę kształcenia specjalistycznych kadr.

Wrocław jako stolica Dolnego Śląska ma szczególne powody do obchodów Światowego Dnia Wody, zwłaszcza że unikalne położenie hydrograficzne, stanowi silny ośrodek naukowy i zawodowy w zakresie inżynierii i gospodarki wodnej, ma bogate doświadczenia po powodzi 1997 roku, a także ze względu na Program dla Odry 2006 oraz realizację programu ochrony przeciwpowodziowej dorzecza Odry.wwd2012z