Rzeczpospolita Polska

Patronat honorowy
Aleksander Marek Skorupa

Wojewoda Dolnośląski


Rafał Jurkowlaniec

Marszałek Województwa DolnośląskiegoRafał Dutkiewicz

Prezydent Wrocławia


Janusz Wiśniewski

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej


Prof. Roman Kołacz

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu