Rzeczpospolita Polska

Uroczysta środowiskowa inauguracja


 

Środowiskowa inaugruacja roku akademickiego 2013-2014

 

 

Wrocławskie uczelnie wspólnie powitają nowy rok akademicki. To wyjątkowe wydarzenie, będzie bowiem można pokazać, jak ogromny potencjał ma środowisko akademickie naszego miasta, jakim znaczącym ośrodkiem naukowym i edukacyjnym jest Wrocław. Uroczysta środowiskowa inauguracja odbędzie się we wtorek 1 października o godz. 14.00 w Auli Leopoldyńskiej w gmachu głównym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rektorzy, prorektorzy i dziekani wrocławskich uczelni publicznych zasiądą w togach w części prezydialnej oraz w lożach bocznych, a orszakowi towarzyszyć będą poczty sztandarowe. Do uroczystej immatrykulacji przystąpi 20 studentów, po dwóch z każdej uczelni, zaś aktu immatrykulacji dokona rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu prof. Marek Ziętek. Okolicznościowe wystąpienie wygłosi rektor prof. Roman Kołacz – przewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, a wykład inauguracyjny – wybitny wrocławski kardiolog z Uniwersytetu Medycznego prof. Piotr Ponikowski, który opowie o tym, czego nas nauczyły paradoksy kardiologii. Uroczystość uświetni występ połączonych chórów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu: Chóru Feichtinum oraz Chóru im. Stanisława Krukowskiego pod dyrekcją Agnieszki Franków-Żelazny i Artura Wróbla.

Dziesięć wrocławskich uczelni: Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Uniwersytet Przyrodniczy, Akademia Wychowania Fizycznego, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego, Wydział zamiejscowy we Wrocławiu oraz Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych włączyło się w przygotowania organizacyjne tego przedsięwzięcia, a prace koordynuje Maria Wanke-Jerie z Biura Informacji, Promocji i Rekrutacji Uniwersytetu Przyrodniczego – główny specjalista ds. współpracy środowiskowej.

Wspólna inauguracja roku akademickiego wpisuje się w program uroczystości środowiskowych. Rano 1 października o godz. 8.30 w Kościele pw. Najświętszego Imienia Jezus odprawiona zostanie Msza św. w intencji wrocławskiego środowiska akademickiego. Tego samego dnia o godz. 12.00 odbędzie się wernisaż wystawy Ray’a Bartkusa w Galerii Neon w Centrum Sztuk Użytkowych przy ul. ul. Traugutta 21, a po ceremonii w Auli Leopoldyńskiej rektorzy i zaproszeni goście przejdą do Rynku, gdzie około godz. 16.30 już po raz siódmy zabrzmi uroczyste Gaudeamus w wykonaniu chórów wrocławskich szkół i uczelni, transmitowane przez drugi program Telewizji Polskiej na cały kraj. Hymn akademicki poprzedzi okolicznościowe wystąpienie rektora prof. Romana Kołacza – przewodniczącego KRUWOZ.

1 października 2013 roku wrocławskie środowisko akademickie zaprezentuje miastu swój potencjał, a także wolę współpracy i twórczego współdziałania. To oczywiście niejedyny dzień, gdy uczelnie łączą siły i robią coś razem. Warto choćby wspomnieć o 16 już edycjach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, w którego organizację angażują się setki osób, a rejestr uczelni, instytutów, placówek kulturalnych i szkół budzi uznanie. Kolejni koordynatorzy festiwalu, powoływani przez Kolegium Rektorów, byli wyróżniani dorocznymi nagrodami za integrację wrocławskiego środowiska akademickiego. Od ponad 10 lat festiwal nauki organizowany jest nie tylko we Wrocławiu, ale także w licznych miejscowościach Dolnego Śląska. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród i członkiem European Science Events Association, europejskiego stowarzyszenia skupiającego organizatorów festiwali nauki. To najlepszy dowód, że gdy cel jest szlachetny, to integracja i współpraca jest owocna.

Dowiodły też tego uczelniane biura promocji, które od dziecięciu lat podejmują wspólne inicjatywy, takie jak roadshow wrocławskich uczelni po Polsce w latach 2005, 2006, 2009, po Ukrainie w 2006 i 2007, trzy edycje targów „Wrocławski Indeks” czy też wspólnie organizowany konkurs internetowy pozwalający trafić do Wrocławia najlepszym absolwentom szkół średnich w kraju. Tegoroczne uroczyste rozdanie nagród w konkursie „Indeks dla zuchwałych” z udziałem rektorów i prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza odbędzie się 30 września o godz. 12.00 w Sali Sesyjnej wrocławskiego Ratusza.

 

Małgorzata Wanke-Jakubowska

rzecznik prasowy środowiskowej inauguracji