Rzeczpospolita Polska

Otwarte posiedzenie KRUWOZ


 

Nagrodę KRUWOZ im. prof. Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego otrzymają:

 • prof. Norbert Heisig – emerytowany dyrektor szpitala klinicznego Uniwersytetu w Hamburgu, prezes Niemiecko-Polskiego Towarzystwa Uniwersytetu Wrocławskiego,
 • koordynatorzy i pełnomocnicy Dolnośląskiego Festiwalu Nauki:
  prof. Kazimierz Orzechowski
  – środowiskowy koordynator (Uniwersytet Wrocławski),  jego zastępca prof. Tadeusz Dobosz (Uniwersytet Medyczny) oraz koordynatorzy uczelniani: prof. Piotr Dudziński (Politechnika Wrocławska), prof. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski), dr Agnieszka Orkusz(Uniwersytet Ekonomiczny), dr Zygmunt Domagała (Uniwersytet Medyczny) prof. Ryszard Polechoński (Uniwersytet Przyrodniczy), prof. Jerzy Zawadzki (AWF), dr Marek Sienkiewicz (ASP), prof. Ewa Giedrojć (Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna), ks. dr Grzegorz Sokołowski (Papieski Wydział Teologiczny), płk prof. Janusz Szelka (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych), a także pełnomocnicy koordynatora środowiskowego, prof. Jadwiga Sołoducho(Uniwersytet Wrocławski), mgr Barbara Cader-Sroka (Uniwersytet Wrocławski) oraz dr Irena Maliszewska (Politechnika Wrocławska), 

 

Nagrodę Kolegium za szczególne działania w środowisku studenckim – chóry akademickie uczelni Wrocławia, Opola i Zielonej Góry, kierownictwo artystyczne:

Agnieszka Franków-Żelazny, Anna Grabowska-Borys, Marta Kierska-Witczak, Małgorzata Sapiecha-Muzioł, Jolanta Szybalska Matczak, Elżbieta Trylnik , ks. Stanisław Nowak, Bartłomiej Stankowiak, Alan Urbanek, Artur Wróbel

 

Dyplomy dla dziewięciu laureatów Programu Stypendialnego Prezydenta Wrocławia w pięciu kategoriach:

 • Stypendium im. Maxa Borna przyznawane w zakresie nauk fizycznych i chemicznych,
 • Stypendium im. Hugona Steinhausa przyznawane w zakresie nauk matematycznych,
 • Stypendium im. Ludwika Hirszfelda przyznawane w zakresie nauk biologicznych i medycznych,
 • Stypendium im. Wincentego Stysia przyznawane w dziedzinie nauk społecznych, i humanistycznych,
 • Stypendium im. Jerzego Grotowskiego przyznawane w dziedzinie sztuki.