Rzeczpospolita Polska

Rejestracja ekspertów - Horyzont 2020horizon2020_up


Rozpoczęła się rejestracja ekspertów, którzy będą wspierać Komisję Europejską i jej agencje wykonawcze w realizacji nowego Programu Ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020.

Komisja Europejska potrzebuje niezależnych ekspertów, którzy będą nie tylko oceniać wnioski w nowym programie, ale także oceniać sam program, jak również politykę badawczo-rozwojową i proinnowacyjną UE.

Rejestracja w bazie ekspertów będzie trwała przez cały okres trwania programu Horyzont 2020, jednakże zachęcamy, by zgłosić się już teraz.

Oprócz najlepszych naukowców KE chce pozyskać specjalistów z innych sektorów, w tym biznesu i usług. Osoby, które były zarejestrowane jako eksperci do 7PR, mogą po aktualizacji swoich danych w bazie (dostęp przez Participant Portal) stać się ekspertami do H2020. Uwaga! Dane osób wpisanych do bazy ekspertów FP7 nie zostaną automatycznie przeniesione do nowej bazy ekspertów H2020.


Więcej informacji i rejestracja:

http://ec.europa.eu/research/