Rzeczpospolita Polska

Stypendia dla doktorantów i doktorów w Turcjitubitak

Do 21 kwietnia 2014 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla doktorantów i doktorów, którzy chcą prowadzić swoje badania w Turcji. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Celem konkursu jest wzmocnienie współpracy wybitnych zagranicznych naukowców z tureckimi instytucjami naukowymi. Organizatorem konkursu jest Rada ds. Badań Naukowych i Technologicznych Turcji (TÜBİTAK)

Zgodnie z informacjami organizatorów wnioski mogą składać młodzi naukowcy, którzy prowadzą badania w następujących dziedzinach nauki:

  • nauki przyrodnicze;
  • nauki inżynieryjne i technologiczne;
  • nauki medyczne;
  • nauki rolnicze;
  • nauki humanistyczne;
  • nauki społeczne.

Przed złożeniem wniosku wnioskodawca musi uzyskać zaproszenie do prowadzenia badań od tureckiej jednostki badawczej. Maksymalny czas trwania stypendium wynosi 12 miesięcy.

Organizatorzy zapewniają następujące świadczenia:

  • stypendium w wysokości 2 250 lir tureckich;
  • częściowe pokrycie kosztów podróży do 1 000 dolarów;
  • częściowe pokrycie kosztów ubezpieczenia do 1 200 dolarów.


www.tubitak.gov.tr