Rzeczpospolita Polska

Praxis – konkurs na zagraniczne staże od FNPlogo_fnp

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej organizuje program staży w firmach zagranicznych pod nazwą Praxis. Celem programu jest umożliwienie jego uczestnikom podniesienia kwalifikacji w zakresie zarządzania badaniami naukowymi, zarządzania zespołami naukowymi, współpracy interdyscyplinarnej, komercjalizacji wyników badań oraz przedsiębiorczości w ramach stażu odbywanego w zagranicznej jednostce naukowej lub firmie.

Nabór wniosków trał będzie do 30 czerwca 2014 r.Zgłoszenia mogą przesyłać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, którzy:

  • są pracownikami naukowymi zamieszkałymi w Polsce i zatrudnionymi na umowę o pracę w jednostce naukowej posiadającej siedzibę na terenie RP;
  • są doktorantami z polskich jednostek naukowych, zamieszkałymi w Polsce;
  • są absolwentami studiów doktoranckich do 12 miesięcy od uzyskania stopnia doktora.


Zgodnie z regulaminem programu staż w zagranicznej firmie może trwać od 1 do 6 miesięcy. W czasie przebywania na stażu wypłacane są następujące świadczenia:

  • ryczałt na koszty utrzymania (w wysokości zależnej od kraju, w którym odbywany jest staż, kwotą bazową jest 1 555 euro miesięcznie);
  • miesięczny dodatek podróżny – 600 euro na każde pełne 30 dni pobytu;
  • refundację wydatków (tylko w przypadku jednostki naukowej), na pokrycie opłat związanych z zapewnieniem stanowiska pracy (tzw. bench fee), do 650 euro miesięcznie.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej informuje, że nabór wniosków ma odbywać się co ok. 3 miesiące. Rejestracja na staże prowadzona będzie za pośrednictwem strony http://szkolenia.fnp.org.pl/. Przed złożeniem wniosku kandydat do odbycia stażu musi ustalić jego plan ramowy z zagraniczną firmą lub jednostką naukowa, w której planuje odbyć staż.


Wiecej informacji na stronie programu: www.fnp.org.pl/oferta/skills-praxis