Rzeczpospolita Polska

Najlepsi absolwenci 2014

mgr Agnieszka Srokowska – biologia

mgr inż. Błażej Nowak – zootechnika

mgr inż. architekt krajobrazu Daria Książek – architektura krajobrazu

mgr inż. Rafał Chmiel – budownictwo

mgr inż. Kamil Kaźmierski – geodezja i kartografia

mgr inż. Karolina Matras – inżynieria środowiska

lek. wet. Agnieszka Zglenicka – weterynaria

mgr inż. Katarzyna Szyszka – biotechnologia

mgr inż. Karolina Jurczok – technologia żywności i żywienie człowieka

mgr Aleksandra Jagodzik – ekonomia

mgr inż. Aleksandra Bauerek – ochrona środowiska

mgr inż. Natalia Naskręt – ogrodnictwo

mgr inż. Ewelina Dendewicz – rolnictwo

mgr inż. Andrzej Mrzygłód – technika rolnicza i leśna