Rzeczpospolita Polska

Uroczystość nadania tytułu Profesora honorowego prof. dr. hab. JANOWI SZARKOWI, absolutorium Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

REKTOR i SENAT
Uniwersytetu Przyrodniczego
we Wrocławiu

oraz

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU
Biologii i Hodowli Zwierząt

mają zaszczyt zaprosić na uroczystość

nadania tytułu
PROFESORA HONOROWEGO
prof. dr. hab. JANOWI SZARKOWI
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

oraz

wręczenia dyplomów absolwentom

i

promocję doktorów

która odbędzie się

6 grudnia 2014 r. o godz. 11.00

w Auli im. Jana Pawła II
przy pl. Grunwaldzkim 24A we Wrocławiu

 

Program

 • Gaude Mater Polonia
 • Otwarcie uroczystości i wystąpienie
  Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
  prof. dr. hab. Romana Kołacza
 • Nadanie tytułu Profesora Honorowego
  prof. dr. hab. Janowi Szarkowi
 • Wystąpienie Dziekana Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząt
  dr. hab. Andrzeja Zachwiei, prof. nadzw.
 • Promocja doktorów
 • Wręczenie dyplomów absolwentom
  kierunków bioinformatyka, biologia oraz zootechnika
 • Wręczenie nagród najlepszym absolwentom
 • Wykład okolicznościowy prof. dr. hab. Jana Szarka
  Odo Bujwid – pionier polskiej bakteriologii
 • Wystąpienie przedstawiciela absolwentów
 • Gaudeamus