Rzeczpospolita Polska

Koncert Noworoczny

Katalog aukcyjny już w sprzedaży

dar serca dla chorych dzieci i szansa na nagrodę

 

Każdy może ofiarować pomoc dla chorych dzieci. W tym celu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu już po raz piąty organizuje Koncert Noworoczny połączony z aukcją dzieł sztuki. Podobnie jak w roku ubiegłym, pieniądze uzyskane z licytacji oraz ze sprzedaży katalogów aukcyjnych zasilą konto Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

W katalogu umieszczono fotografie dziesięciu prac, które będą wystawione na licytację oraz pięciu przeznaczonych do wylosowania. Każdy, kto zakupi katalog, będzie mógł wziąć udział w losowaniu jednej z tych pięciu prac. Wystarczy wypełnić kupon i wrzucić go do puszki. Wpłata 10 zł za katalog (można zapłacić więcej; tyle, na ile zachęca szczodrość a pozwala zasobność portfela) to tak niewiele, ale jakże wiele dla chorych dzieci i tych, którzy się nimi opiekują.

Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to jedyna instytucja na terenie Dolnego Śląska, która otacza opieką nieuleczalnie chore dzieci. Stały nadzór lekarza i pomoc psychologa, pozwalają poprawić jakość życia chorych dzieci oraz udzielić wsparcia dla ich rodzin, zarówno w czasie choroby, jak i podczas żałoby. Warto pomóc Fundacji, aby objęła opieką większe grono potrzebujących.

Komitet Organizacyjny
Koncertu Noworocznego

Wrocław, grudzień 2014 roku