Rzeczpospolita Polska

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej PolskiejPrezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski 5 listopada 2014 r., na wniosek Prezesa Rady Ministrów, zatwierdził Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Strategia w sposób całościowy ujmuje zagadnienia bezpieczeństwa narodowego, w zgodzie z zasadami i wartościami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wskazuje optymalne sposoby wykorzystania na potrzeby bezpieczeństwa wszystkich zasobów pozostających w dyspozycji państwa w sferze obronnej, ochronnej, społecznej i gospodarczej.


Plik do pobrania

 pdf Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej