Rzeczpospolita Polska

Awantura o wiedzę

 plakat

Awantura o wiedzę

Awantura o wiedzę – teleturniej oparty na teleturnieju Awantura o kasę emitowanym od 4 listopada 2002 do 25 lutego 2005 na antenie Telewizji Polsat, prowadzony przez Krzysztofa Ibisza. W 2005 Grupa ATM sprzedała licencję na teleturniej Awantura o kasę do Nowej Zelandii, pod nazwą Cash Battle.

Etap I:

W grze rywalizują ze sobą 3 drużyny: niebieska, zielona i żółta (są to studenci). Drużyna składa się z 5 osób. Wśród nich znajduje się kapitan, który bierze udział w licytacji i podejmuje ostateczną decyzję. Każda drużyna otrzymuje na początek 5000 zł z możliwością wsparcia finansowego poprzez ,,tauzeny*” od publiczności. Prowadzący wybiera różne kategorie z dziedziny nauki. Następnie zabiera wszystkim po 200 zł i rozpoczyna licytację. Drużyna, która zalicytuje najwięcej, odpowiada na pytanie. Kapitan drużyny w trakcie licytacji może krzyknąć ,,va banque!”. Wówczas licytacja się kończy, a drużyna automatycznie otrzymuje dane pytanie, ryzykując jednak wszystkie pieniądze, które ma na swoim koncie. Wszystkie pieniądze zalicytowane przez drużyny trafiają do puli. Gdy drużyna nie weszła do licytacji, prowadzący może ukarać drużynę karą pieniężną lub upomnieniem, kiedy owa drużyna wchodziłaby do licytacji jedynie z kwotą 300 zł nie wyżej. Drużyna otrzymuje jedno z 7 pytań bez możliwości kupna podpowiedzi z danej kategorii. Czas na naradę i odpowiedź wynosi 60 sekund. Drużyna może poprosić o podpowiedź, ale wtedy musi targować się z prowadzącym, który chce sprzedać podpowiedź za jak najwyższą cenę. Podpowiedź zawiera 4 warianty odpowiedzi. Jeżeli drużyna odpowie prawidłowo, zabiera całą pulę. Jeśli źle, pula przechodzi do następnego pytania. Gdy drużyna ma na koncie 200 zł lub mniej albo nie ma nic, odpada z gry. Gra składa się z 6 pytań. Jeżeli na ostatnie pytanie nie została udzielona poprawna odpowiedź, wówczas pulę z tego pytania przechodzi do stanu konta drużyny z najwyższą kwotą, pod warunkiem, że ta drużyna nie odpowiadała na to pytanie (czyli gdy poprawnej odpowiedzi nie udzielili przeciwnicy). Po ostatnim pytaniu drużyna z największą ilością pieniędzy przechodzi do finału.

Runda 2 (finał):

Zwycięzcy rundy 1 maja zaszczyt walczyć o wiedzę z drużyną tak zwanymi Mistrzami, która składa się z pięciu pracowników dydaktycznych na naszej uczelni, na takich samych zasadach jak w rundzie 1. Wstępnie drużyna Mistrzów zaczyna finał z pulą 11000 zł, aczkolwiek będzie to kwestia do ustalenia przez prowadzącego, co do wysokości tej kwoty na podstawie puli z rundy 1.

Dodatki:

Czarna skrzynka – tajemnicza skrzynka z nieznaną zawartością (może to być wszystko), o którą licytują się drużyny w pierwszej lub drugiej, a może i w obu rundach.

*Tauzeny – rozdawane banknoty z gry euro-biznes w dniu Aktywności Studenckiej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu:

1) Wersja kolorowa umożliwia osobie posiadającej bezpośredni udział w konkursie awantura o wiedzę.

2) Wersja czarnobiała umożliwia:

  • osobie posiadającej po wylosowaniu z puli pozostałych tauzenów wzięcie udziału w konkursie awantura o wiedzę;
  • osobie posiadającej wesprzeć wirtualne konto grających uczestników, dowolnie wybraną drużynę max 10 tauzenami na drużynę o wartości 100 zł;
  • 10-ciu osobom posiadającym otrzymać darmowy los na loterię z nagrodami, z której dochód zostanie przeznaczony na „Przylądek nadziei” – nową siedzibę dla Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu, którą kieruje prof. Alicja Chybicka.