Rzeczpospolita Polska

Stypendium na studia magisterskie w ramach KIC InnoEnergy

KIC InnoEnergy

Zapraszamy studentów z kierunków związanych z energetyką i technologią chemiczną do aplikowania na stypendia na studia magisterskie Clean Fossil and Alternative Fuels Energy w ramach KIC InnoEnergy. Studia kładą nacisk na praktyczne i biznesowe wykorzystanie wiedzy inżynierskiej z zakresu technologii energetycznych z obszaru paliw. Pierwszy rok studiów odbywa się w Polsce (na AGH lub Politechnice Śląskiej), a drugi na Politechnice w Lizbonie (Instituto Superior Técnico (IST). Absolwenci otrzymują dwa dyplomy. Stypendium wynosi do 750 euro miesięcznie. Druga tura naboru trwa do 26 kwietnia.

W kwestii pytań i dalszych informacji prosimy o kontakt z Katarzyną Sobótką:

Więcej o programie pod adresem: http://www.kic-innoenergy.com/education/master-school/clean-fossil-and-alternative-fuels-energy/