Rzeczpospolita Polska

Bezpłatne warsztaty z Moodle’a

Wykorzystanie Moodle na uczelni wyższej – wyzwania stojące przed bardziej zaawansowanymi użytkownikami


Prowadzący: Przemysław Stencel, właściciel i szkoleniowiec Edukacja-Online.pl, lektor j. angielskiego
Data: 28 maja 2015r., godz. 12.00-13.30
Miejsce: budynek CDN, sala 138 C
Zagadnienia:
- jak dobrze i efektywnie korzystać z platformy Moodle?
- jak wygląda praca z Moodle na co dzień?
- jak zarządzać kursem?
- jak prowadzić e-zajęcia?

Opis szkolenia: Podczas szkolenia omówione zostaną przykładowe problemy i wyzwania, przed którymi stają wykładowcy akademiccy wykorzystujący platformę Moodle do wspierania procesu dydaktycznego. Zaprezentowane zostaną konkretne metody rozwiązania tych wyzwań i problemów. Omówione problemy dotyczyć będą na przykład: zarządzania studentami, pracy w grupach, zaawansowanych funkcji narzędzi platformy Moodle, organizacji aktywności komunikacyjnych, itp. Przypadki omawiane w trakcie szkolenia inspirowane są faktycznymi pytaniami kierowanymi do prowadzącego szkolenie przez wykładowców z uczelni, z którymi współpracuje firma Edukacja-Online.pl

Warsztaty odbędą się w ramach II Międzynarodowej Konferencji: CYFRYZACJA EDUKACJI NA UCZELNIACH PRZYRODNICZYCH.

Szczegóły na deeu.up.wroc.pl/deeu2015 oraz na facebooku

Using Moodle in a university setting – challenges facing intermediate and advanced users

Date: 28th May, 2015, godz. 10.00-11.30 AM
Venue: Distance Learning Center, UPWr
Issues:
- good practices in using Moodle
- using Moodle on a daily basis
- managing the course and the students in Moodle
- facilitating a Moodle course
Description: The workshop will focus on a number of example problems and challenges faced by university teachers using Moodle in their courses. We will discuss ways of solving those problems. Topics covered may include e.g. managing students, organizing group work, facilitating communicative activities, employing advanced features of Moodle tools, etc. All the cases discussed during the workshop are real issues which the presenter has helped solve when working with university teachers.