Rzeczpospolita Polska

Obowiązkowe zapisy na przedmioty ogólnouczelniane

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.
Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane, realizowane w Zakładzie Nauk Humanistycznych, Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego, odbywają się drogą elektroniczną. Trwają od 20 września 2015 od godz. 8:00 do 30 września 2015 do godz. 23:59.

zapisy

Jak się zapisać?

  1. Każdy student/studentka ma obowiązek wpisania się na przedmiot. Jeśli nie dokona wpisu w terminie, nie będzie miał możliwości uczestniczenia w zajęciach, co wiąże się z brakiem zaliczenia.
  2. W semestrze zimowym 2015/2016 zapisy odbywają się od 20 września 2015 do 30 września 2015 do godz. 23:59.
  3. Student/studentka dokonuje zapisu na przedmiot, w semestrze, w którym przewidziana jest jego realizacja (informacja ta zawarta jest w rozkładzie zajęć dla danego kierunku).
  4. Po zalogowaniu się na stronie http://www.edziekanat.up.wroc.pl i podaniu indywidualnego hasła dostępu do swojego konta. Następnie, w zakładce ZAPISY -> ZAPIS, proszę wybrać BLOK KURSU, a następnie PRZEDMIOT. Zapis na zajęcia następuje po kliknięciu linka „ZAPIS” dla swojej grupy i potwierdzeniu chęci zapisu.

Studenci I roku

Studenci I roku mogą zapisać się na zajęcia dopiero po otrzymaniu legitymacji studenckiej z numerem albumu. Logowania na konto studenckie portalu eDziekanat można dokonać przy pomocy numeru albumu. Domyślnym hasłem konta studenckiego jest numer PESEL studenta. Należy zwrócić uwagę na brak powiązania między kontem rekrutacyjnym, a kontem studenckim. Uwaga: zapisów na zajęcia można dokonać tylko z poziomu konta studenckiego.

System zostanie uruchomiony od 30 września 2015 roku.

Oferta kursów