Rzeczpospolita Polska

Zapisy na języki obce

ZAPISY NA JĘZYKI OBCE DO SYSTEMU EORDO

SEMESTR ZIMOWY

Student, który nie wpisze się na język obcy, nie będzie miał możliwości uczestnictwa w zajęciach i uzyskania zaliczenia

  • Studenci II roku studiów stacjonarnych I0 wpisują się do grup językowych wybierając: język, poziom zaawansowania (wg CEFR), dzieńi godzinę zajęć.
  • Studenci III roku studiów stacjonarnych I0 oraz studenci studiów stacjonarnych II0 wpisują się do swoich dotychczasowych grup (do tego samego prowadzącego).
  • Studenci II, III roku studiów niestacjonarnych wpisują się do swoich dotychczasowych grup (do tego samego prowadzącego).


Przejdź do systemu zapisów