Rzeczpospolita Polska

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – wykonywanie kompozycji florystycznych

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Florysta szkoła policealna

Kwalifikacyjny kurs zawodowy – wykonywanie kompozycji florystycznych

zimowa rekrutacja trwa do 20 stycznia 2016 r.

 

  • Szkoła bezpłatna
  • System kształcenia zaoczny, zjazdy co 2 tygodnie: piątek, sobota, niedziela

Po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje, absolwent uzyskuje dyplom w zawodzie Florysta potwierdzony europejskim certyfikatem Europass.

Wymagane dokumenty kandydata:

  • Świadectwo ukończenia szkoły średniej (oryginał lub odpis potwierdzony notarialnie)
  • Zdjęcia – 2 szt. (wym. 37 × 52 mm.)
  • Ksero dowodu osobistego
  • Zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. Sekretariat szkoły wystawia skierowanie do lekarza medycyny

Więcej informacji:

http://zespolszkoljawor.pl/oferta/florysta.html

 

plakat