Rzeczpospolita Polska

„K2 - KREATOR KARIERY” - wspieramy wchodzenie na rynek pracy!

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Z inicjatywy Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu od stycznia 2016 r. rusza Program „K2 - Kreator Kariery” wspierający aktywność zawodową, skierowany do studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Celem programu jest podniesienie kompetencji studentów i absolwentów w zakresie wchodzenia i sprawnego poruszania się po rynku pracy, poprzez wyspecjalizowane usługi doradczo-szkoleniowe realizowane przez Biuro Karier w ścisłej współpracy z jednostkami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami branżowymi.

k2-2

fot. Tomasz Lewandowski

Program „K2 - Kreator Kariery” obejmuje pakiet wyspecjalizowanych usług doradczo-szkoleniowych, skierowanych do studenta i absolwenta, na który składa się:

  • profesjonalna usługa poradnictwa zawodowego połączona z coachingiem kariery prowadzona przez doradcę zawodowego,
  • profesjonalna usługa poradnictwa z zakresu kształtowania postaw przedsiębiorczych prowadzona przez doradcę ds. przedsiębiorczości,
  • warsztaty z zakresu zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej obejmujące m.in. kwestie ekonomiczno-prawne, pozyskiwania finansowania, zarządzania i marketingu, ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji wyników badań naukowych, realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi w tych zakresach jednostkami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, pracownikami naukowymi, przedsiębiorcami i przedstawicielami stowarzyszeń branżowych,
  • warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności wchodzenia na rynek pracy, budowania profilu zawodowego i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
  • spotkania z przedsiębiorcami reprezentującymi branże o profilu przyrodniczo-technicznym, pracownikami jednostek administracji rządowej i samorządowej, pracownikami organizacji rządowych i pozarządowych, Absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, mające na celu wskazywanie różnych ścieżek rozwoju zawodowego.

Program „K2 - Kreator Kariery” skierowany jest przede wszystkim do studentów ostatnich lat studiów przygotowujących się do funkcjonowania w środowisku zawodowym i wykorzystywania wiedzy zdobytej w trakcie studiów w aktywnym poszukiwaniu pracy, a także do młodych absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.

Każdego miesiąca Biuro Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na swojej stronie internetowej w zakładce Aktualności oraz na stronie portalu www.absolwent.up.wroc.pl przedstawiać będzie harmonogram aktualnych wydarzeń realizowanych w ramach programu.

K2, jako najwyższy szczyt Karakorum, uważany jest za jeden z najtrudniejszych ośmiotysięczników. Nazwa programu ma przypominać o tym, że droga do osiągnięcia sukcesu zawodowego jest ciężka, ale podejmowanie wyzwań jest istotne, by ten cel osiągnąć. Badania przeprowadzone wśród studentów i absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach projektu "Monitoring losów absolwentów..." (UPWr, 2015) wykazały potrzebę wprowadzania wyspecjalizowanych usług świadczonych przez Biuro Karier w zakresie wchodzenia na rynek pracy i kompetencji w zakresie sprawnego poruszania się po nim. Dodatkowo badani absolwenci wskazywali potrzebę poszerzenia wiedzy z zakresu przedsiębiorczości oraz umiejętności z zakresu zakładania działalności gospodarczej.

Program „K2 - Kreator Kariery” wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Pragniemy, aby nasi studenci i absolwenci, którzy skorzystają z wydarzeń realizowanych w ramach programu byli lepiej przygotowani do wejścia na rynek pracy i nie obawiali się aktywnego, choć ciężkiego etapu poszukiwania pracy. Chcemy, aby każdy zainteresowany student i absolwent w relacji z doradcą zawodowym i doradcą ds. przedsiębiorczości poznał swoje mocne i słabe strony, przeanalizował przygotowane przez siebie CV, przetrenował rozmowę kwalifikacyjną, czy zapoznał się z tajnikami prowadzenia procesów rekrutacji. Warsztaty z ekspertami, przedsiębiorcami i absolwentami Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pracującymi w różnych branżach będą miały na celu przybliżenie studentowi specyfiki tych branż oraz poznanie różnych ścieżek rozwoju zawodowego.

k2

fot. archiwum Biura Karier

Współpraca z przedsiębiorstwami w ramach Wydziałowych Rad Biznesu, podpisywanych porozumień o współpracy, przygotowywanych dla studentów i absolwentów branżowych wizytówek firm oraz ofert pracy, stażu, praktyk i wolontariatu w ramach portalu www.absolwent.up.wroc.pl przyczynia się do zdobywania wiedzy na temat oczekiwań stawianych przyszłym pracownikom. Pragniemy w ramach programu „K2 - Kreator Kariery” tą wiedzą ze studentami i absolwentami się dzielić, by mogli w sposób odpowiedzialny przygotować się do wejścia na rynek pracy, spełniając oczekiwania przyszłych pracodawców. Chcemy pokazać także, że osiągnąć sukces zawodowy może każdy, zarówno pracownik korporacji, małej firmy czy organizacji pozarządowej. Należy jednak pamiętać, że nie to, co osiągamy, ale to, co przezwyciężamy by to osiągnąć, w dużej mierze definiuje naszą karierę.

„Bardzo cieszy mnie aktywność Biura Karier naszego Uniwersytetu. To w trosce o przyszłe losy absolwentów, ich dobre przygotowanie do wejścia na trudny i wymagający rynek pracy Biuro już w ubiegłym roku przygotowało projekt w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Program „K2 - Kreator Kariery” to dobry start i część pomysłów z wnioskowanego projektu, którego inicjatywy dobrze wpisują się w obecnie opracowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rekomendacje odnoszące się do Polityki Nowej Szansy”, powiedziała prof. Alina Wieliczko, prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem, której Biuro Karier podlega.

Wszystkich zainteresowanych programem „K2 - Kreator Kariery” zapraszamy do kontaktu z Biurem Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod adresem e-mail: .


Najbliższe wydarzenia realizowane w styczniu w ramach programu „K2 - Kreator Kariery”:

20.01.2016 r. – Spotkanie z ambasadorami firmy Kaufland – oferty programu stażowego i możliwości rozwoju w firmie w ramach działów nieruchomości, ekspansji, marketingu i sprzedaży, parter Centrum Dydaktyczno-Naukowego Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24A, godz. 10-14.

27.01.2016 r. – Warsztaty „Student na rynku pracy – co zyskujesz budując swój profil zawodowy w trakcie studiów?” – zapoznanie uczestników z różnymi metodami poszukiwania zatrudnienia i jego etapami oraz budowanie postaw kreatywnych przy poszukiwaniach pracy w trakcie studiów. Budynek A5, II piętro, pokój 17, godz. 13-15.