Rzeczpospolita Polska

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej – terminarz

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

15 marca 2016 wnioski do programu TEAM

W ramach programu TEAM oferowane są środki na finansowanie zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych z całego świata. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem zagranicznym, mogą być badania B+ R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3,5 mln zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Nabór rozpocznie się do 5 lutego br.
więcej

 

do 15 marca 2016wnioski do programu TEAM-TECH

Program TEAM TECH oferuje finansowanie dla zespołów badawczych kierowanych przez wybitnych uczonych posiadających doświadczenie we wdrażaniu wyników prac B+R do praktyki gospodarczeji realizujących projekty B+R we współpracy z partnerem gospodarczym, dotyczące rozwoju technologii, procesu lub innowacyjnego produktu. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 3,5 mln zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce.Nabór wniosków rozpocznie się do 5 lutego br.
więcej

 

do 24 marca 2016 wnioski do programu FIRST TEAM

W programie FIRST TEAM można zdobyć środki na finansowanie pierwszych zespołów badawczych prowadzonych przez młodych doktorów. Przedmiotem projektów, realizowanych obowiązkowo we współpracy z partnerem naukowym (krajowym lub zagranicznym), mogą być badania B+ R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. W ramach programu finansowane będą projekty o zalecanym budżecie w wysokości 2 mln zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach lub konsorcjach naukowo-przemysłowych w Polsce. Nabór wniosków zostanie uruchomiony 15 lutego br.
więcej

 

do 24 marca 2016wnioski do programu HOMING

Program HOMING to oferta dla młodych doktorów chcących wrócić lub przyjechać do Polski do pracy naukowej z zagranicy. Finansowanie w tym programie będzie dotyczyło projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych z udziałem partnera naukowego, których przedmiotem będą badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800.000 zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Otwarcie naboru wniosków do pierwszego konkursu nastąpi 15 lutego br.
więcej

 

do 15 kwietnia 2016wnioski do programu POWROTY

Program POWROTY jest skierowany do młodych doktorów powracających do pracy naukowej po przerwie związanej z rodzicielstwem lub pracą poza obszarem nauki. W programie finansowane będą projekty o charakterze staży podoktorskich, realizowane z udziałem partnera naukowego. Przedmiotem projektów mogą być badania B+R wpisujące się w zakres Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Zaleca się, aby budżet projektu nie przekroczył 800.000 zł. Projekty mogą być realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach. Otwarcie naboru wniosków do pierwszego konkursu nastąpi 1 marca br.
więcej