Rzeczpospolita Polska

USA - oferta współpracy i program wymiany studentów

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

Stypendium IBS-Americas


International Mobility Program, organized by the International Business School Americas (IBS-Americas). Three-week programs are held in January and July each year in partnership with three different renowned North-American Universities: The State University of New York, at New Paltz, Mount Saint Mary College, at Newburgh, and The College of Saint Rose, at Albany (New York’s Capital).

Find international programs at SUNY, MSMC and CSR website by clicking on the following links:


These summer/winter programs are designed to allow participants to have an intensive contact with international quality education in their academic/professional vacations. All students, regardless of grade point average, area of study, citizenship or residency status are encouraged to apply for scholarships covering up to 70% of the tuition fees.

Multicultural programs:

Marketing and Value Management – MVM

 • Identifying Marketing Opportunities; Developing Marketing Plans; Building Competitive Marketing Mix.
 • Company visits and Business cases. Business English.


Competitive Project Management – COM

 • Foundations of Project Management; Special topics in Project Management; New frontiers in Project Management.
 • Company visits and Business cases. Business English.


Corporate Financial Management – CFM

 • Introduction to Corporate Financial Management; Strategy and Financial Budget; Special topics in Financial Management.
 • Company visits and Business cases. Business English.


Strategic Thinking – ST

 • Introduction to Strategic Thinking; Environmental and Internal Analysis; Building Competitive Strategies.
 • Company visits and Business cases. Business English.


Business English First Lessons – BEFL*

 • Basic structures of English for business contexts. Grammar and fluency.
 • Company and organizational visits – no tutoring or translation.


*The BEFL program is offered in January only.


All programs are composed by lectures, company visits and seminars. Also, for non-native English speakers, the universities offer a complimentary Business English module to be attended along with the program you choose above. All Institutions offer accommodation in their student dorms, as well as breakfast and lunch in class-days.

You may also visit YouTube channel, to watch testimonials from students in New York.

How to apply for scholarships?

To apply for a scholarship, please contact Mr. Thaynara Antunes () not later than February, 28th of 2016. You will be given an application form and all detailed information regarding the programs structure.

Each scholarship opportunity depends on the availability of sufficient funding. If funding is not available, the scholarship will not be awarded.

Program wymiany młodych rolników Polska – Teksas 2016


logo

Polski Związek Producentów Roślin Zbożowych zaprasza młodych rolników do Programu Wymiany Młodych Rolników ze stanem Teksas w Stanach Zjednoczonych, który odbędzie się w terminie 18 czerwca – 25 lipca 2016 r.

Program skierowany jest do młodych ludzi, którzy wiążą swoją przyszłość z gospodarstwem rolnym. Ma dostarczyć im wiedzy i doświadczenia, które będą przydatne w dalszej pracy w gospodarstwie. Program zakłada, że polscy rolnicy będą wyjeżdżali do Teksasu na farmy, a rolnicy amerykańscy będą przyjeżdżali do polskich gospodarstw i zapoznawali się ze specyfików produkcji.

Nabór kandydatów

Nabór i rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 19 lutego 2016 roku w Warszawie w Budynku Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Związek Rewizyjny ul. Hoża 66/68 o godz. 11.00. Osoby zainteresowane powinny wypełnić i przesłać kartę zgłoszenia zawierającą: imię i nazwisko, rok urodzenia, adres pocztowy i e-mail, nr telefonu na adres:

W trakcie rozmowy kwalifikacyjnej będzie brana pod uwagę:

 • znajomość języka angielskiego ( kandydat powinien umieć porozumieć się)
 • znajomość swojego gospodarstwa i produkcji gospodarstwa
 • podstawowa wiedza o regionie z którego pochodzi kandydat
 • komunikatywność

Rozmowa kwalifikacyjna będzie prowadzona w języku angielskim.

Kontakt

koordynator Programu Wymiany:
Katarzyna Boczek
tel. 604 477 651
e-mail:

Prezes Zarządu Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych:
Stanisław Kacperczyk
tel. 604 186 906
e-mail:


dokument Word 2007 Dodatkowe informacje dokument Word 2007, 2.98 MB
2016-02-04 09:55
dokument Word 2007 Formularz zgłoszeniowy dokument Word 2007, 2.97 MB
2016-02-04 09:55