Rzeczpospolita Polska

Zapisy na zajęcia korekcyjno prozdrowotne, zastępcze i ćwiczenia redukujące tkankę tłuszczową oraz na zajęcia dla studentów powtarzających lub realizujących studia awansem