Rzeczpospolita Polska

Absolutorium Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Uwaga!
Dokument, który oglądasz stracił ważność. Może zawierać nieaktualne informacje.

absolutorium_wmw_2016


Aula Jana Pawła II przy pl. Grunwaldzkim 24A

  Rozpoczęcie uroczystości o godz. 11:00


Program:

Gaude Mater Polonia

Otwarcie uroczystości i przemówienie Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

Promocja doktorów nauk weterynaryjnych

Wręczenie Medali Honorowych „Zasłużony dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej”

Przyrzeczenie lekarskie i wręczenie dyplomów lekarzy weterynarii Absolwentom

Wręczenie nagród najlepszym Absolwentom

Wykład absolutoryjny

Wystąpienie Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów

Wystąpienie przedstawiciela Absolwentów

Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studentów

Gaudeamus